Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Indická základna pro transformaci Barmy II, 2011

 

Burma Center Prague

Projekt si klade za cíl vytvořit v Indii předpoklady pro koordinované aktivity organizací občanské
společnosti prosazující demokracii v Barmě, zlepšit dramatickou situaci barmských uprchlíků v Indii a zmírnit
následky hladomoru v Čjinském státě. Pozice Indie jako největší demokracie na světě a současně významného
partnera barmské junty vedla k závěru, že je nutné koncentrovat pozornost a směřovat chybějící podporu i na
západní hranici Barmy. Současně je potřeba zvýšit v České republice i v Evropě povědomí o této problematice,
které dosud není na dostatečné úrovni.

Výstupy z aktivit realizovaných v roce 2011:
- Podpora struktur barmské občanské společnosti v Indii
- Zabezpečeno capacity-building školení pro aktivisty a future Burma leaders v Indii.
o vyškoleni 51 zástupců barmských NNO a 7 exilových novinářů
o 5 reportáží v českých médiích
- Podpořeny místní iniciativy a posílena kapacita občanského sektoru v západní Barmě a na
barmsko-indických hranicích
o 13 příjemců získalo částky od 17 000 do 45 000 INR
- Spolupráce s dalšími NNO a novinářskými organizacemi v Indii a ve státech ASEAN, vytvoření
předpokladu pro zapojení barmských NNO do místních, evropských, asijských tematických sítí
o vyrobeno 750 kusů publikace, z nich 177 kusů distribuovano poštou
- Navázání kontaktů, zavedení distribučního kanálu a vybudování fair trade obchodu s barmskými
produkty, jako udržitelná podpora a pomoc místním komunitám, uprchlíkům a aktivistům.
o prodáno 152 ks. za celkem 12 050 Kč
- Vytvoření podmínek a mechanismů pro cílenou humanitární a rozvojovou pomoc, zejména pro
Čjinský stát v souvislosti s probíhajícím hladomorem.
o shromáždilo se 87 757.94 Kč za období od ledna do prosince 2011
Výše podpory MZV pro rok 2011: 1.237.000,- Kč

.