Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Support of Civil Society Organizations Involved in Human Rights Protection in Burma

 

Člověk v tísni, o.p.s., 2010

Finanční podpora od MZV: 800 000 Kč

Zaměření projektu:

Projekt „Support of Civil Society Organizations Involved in Human Rights Protection in Burma“ je rozsáhlý dvouletý projekt, který realizuje společnost Člověk v tísni a který podpořila Evropská unie z prostředků European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Projekt probíhá od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2011. V rámci projektu společnost Člověk v tísni výrazným způsobem podporuje činnost asociace Network of Human Rights Documentation - Burma (ND Burma), která sdružuje barmské organizace, jež sídlí na thajsko-barmské hranici a jež se věnují monitorování lidských práv v Barmě.

Cíle projektu:

1.      Zlepšení monitoringu porušování lidských práv a vzdělávání o lidských právech v Barmě

2.     Zvýšení potenciálu Barmy na nenásilný přechod k demokracii prostřednictvím posílení její občanské společnosti

3.     Poskytnutí finanční, informační a technické podpory 13 barmským organizacím, která jim umožní efektivně monitorovat porušování lidských práv, vzdělávat obyvatele o podstatě lidských práv a posílit jejich schopnosti bránit svá práva

Během projektu se v roce 2010 za podpory MZV ČR mimo jiné podařilo:

  • Zorganizovat dvouměsíční stáže pro 8 barmských projektových koordinátorů v neziskových organizacích České republice, na Slovensku, v Polsku, Litvě a Rumunsku s cílem zlepšit jejich schopnosti projektového řízení, sdílet zkušenost z transformace posttotalitních společností, prohloubit znalosti organizace advocacy kampaní zaměřené zejména na mezinárodní instituce (EU, OSN)
  • Uspořádat dvoutýdenní studijní a advokační cestu 6 reprezentantů ND Burma do Prahy, Bruselu a Ženevy s cílem seznámit je s fungováním mezinárodních institucí EU a OSN a poskytnout příležitost diskutovat stanoviska barmské opozice s činiteli mezinárodních organizací.
  • Vyškolit 40 pracovníků ND Burma v Thajsku v problematice organizace a řízení advocacy kampaní a 20 trenérů dokumentace porušování lidských práv v Barmě
  • Poskytnout minigranty 6 organizacím ND Burma k realizace jejich projektů zaměřených na dokumentaci porušování lidských práv v Barmě
  • Darovat organizacím materiál k dokumentaci lidských práv (fotokamery, mobilní telefony) a literaturu o problematice lidských práv a mezinárodní advocacy

Partneři:
Peace Action, Training and Research Institute of Romania (Rumunsko), People in Peril (Slovensko), Eastern Europe Studies Centre (Litva), Helsinki Foundation for Human Rights (Polsko)

 

 

 

.