Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko

 

MZV se angažuje ve prospěch občanské společnosti v Bělorusku a v roce 2014 je za podpory programu transformační spolupráce realizováno 5 projektů v celkové výši: 9.041.500,-Kč.

Jedná se o těchto 5 projektů:

Člověk v tísni, o.p.s. - Posílení občanského aktivizmu prostřednictvím kreativních kampaní v Bělorusku - Projekt je zaměřen na zlepšování dovedností běloruských občanských organizací v oblasti vedení veřejných kampaní a využívání kreativních prvků v jejich práci, což má přispět k úspěšnějšímu oslovování širší veřejnosti a jejímu většímu zapojení. V rámci projektu se uskuteční odborné školení na téma veřejných kampaní, budou uděleny malé a střední granty na realizaci veřejných kampaní, proběhnou krátké studijní pobyty a měsíční stáž v ČR a bude aktualizována příručka "Act Yourself". Dalším komponentem projektu je zvyšování povědomí běloruské, české i mezinárodní veřejnosti o aktuálních problémech Běloruska, překlad filmů s lidskoprávní tematikou do běloruštiny a zajištění autorských práv. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.200.000,- Kč.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko, o. s. - Zvyšování angažovanosti Občanů v Bělorusku - Projekt se zaměřuje na zvyšování zájmu a angažovanosti běloruských obyvatel ve veřejném dění. I v tomto roce budou pokračovat debatní soutěže na běloruských školách (obdoba soutěže Cestou do parlamentu), díky kterým si studenti zlepší vyjadřovací i argumentační dovednosti. Dále bude pokračovat Škola ekologického aktivismu - ekologická témata dokážou mobilizovat občany i ve velmi restriktivních režimech. Projekt se také zaměřuje na rozvoj malých místních iniciativ ve smyslu posílení jejich kapacity a dopadu na řešení lokálních problémů. Pět aktivistů s ambicemi v komunální politice bude ve své kampani finančně i konzultačně podpořeno díky mikrograntovému schématu. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.696.500,- Kč.

Transitions, o. s. - Marketing What Matters: Raising the Visibility of Belarusian Civil Society Organizations and Independent Media - Cílem tohoto inovativního projektu je pomoci skupině deseti NGOs a nových médií zvolit si správnou vizuální podobu, a odlišit se tak od ostatních podobných organizací či médií, udržet si čtenáře a přitáhnout nové. K tomu by měla přispět sada komplexních aktivit: brandbook, webináře na relevantní témata, pravidelné konzultace s experty, e-learningový kurz apod. Dalším výstupem projektu je vytvoření databáze represí od roku 1996 a vytvoření platformy, díky které bude jednoduché vizualizovat údaje databáze dle různých kritérií. Databáze bude umístěna na zabezpečeném serveru v Německu. Projekt podpořen na jeden rok ve výši  900.000,- Kč.

Projekty pokračující z minulých let:

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko, o. s. -  Evropské rádio pro Bělorusko - Dlouhodobý projekt, u jehož zrodu ČR stála a který od jeho vzniku v roce 2005 podporuje. V roce 2014 byl projekt podpořen ve výši 3.496.000,- Kč. Eurorádio (euroradio.fm) je mezinárodní rozhlasovou stanicí se sídlem ve Varšavě a akreditovaným byro v Minsku. Od února 2006 přináší objektivní a nezávislé zpravodajství, publicistiku, nezávislou kvalitní hudbu i zábavné programy do Běloruska, k čemuž využívá a kombinuje všechny dostupné technologie šíření vysílání (FM vlny, satelit a především 24hod denně internet). Za dobu své existence se z rozhlasové stanice vypracovalo na multimediální platformu a stalo se pátým nejpopulárnějším zdrojem informací v Bělorusku. Kromě ČR se k donorům Eurorádia řadí EK, NL, SE, PL, UK, USA, v minulosti také DK a další drobní donoři.

Asociace pro mezinárodní otázky, o.s. - Občanské vzdělávání pro běloruské školy - Pokračující projekt z roku 2013. Na rok 2014 podpořen ve výši 1.750.000,- Kč. Projekt, který se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitňování výuky občanské nauky na běloruských školách. Díky propracovaným školením, sdílení zkušeností s českými pedagogy, metodické příručce i speciální webové stránce a dalším aktivitám se daří do výuky zavádět alternativní a inovativní prvky. Podařila se navázat spolupráce s běloruským státním Institutem na zvyšování kvalifikace učitelů, díky které má projekt celorepublikový dopad. Pomocí kvalitní výuky občanské nauky se daří oslovovat mládež a vychovávat z nich aktivnější občany. 

Informace o projektech realizovaných v minulých letech:

MZV se angažuje ve prospěch občanské společnosti v Bělorusku

bankovky

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě sleduje vývoj v Bělorusku a má zájem na demokratickém vývoji v zemi a jejím přibližování Evropě, včetně účasti Běloruska ve Východním partnerství. více ►

.