Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Běloruská cesta do Evropy – právo, ekonomika, politika v kontextu procesu evropské integrace

 

OS Europlatform, 2006

Běloruská cesta do Evropy - právo, ekonomika, politika v kontextu procesu evropské integrace

OS Europlatform

Finanční podpora MZV:762 720,- Kč

Základním cílem projektu byla vzdělávací příprava vybraných 15 studentů běloruských vysokých škol a mladých lídrů působících v oblasti nestátního neziskového sektoru na zásadní pro-demokratické reformy v Bělorusku. Dvoutýdenní vzdělávací stáž se konala v listopadu 2006 v Praze a kladla si za cíl seznámit účastníky stáže s fungováním demokratických institucí v období transformace společnosti. Projekt měl zajistit těmto zástupcům cílových skupin projektu zvýšení jejich praktické připravenosti podílet se v praxi na zásadních politických, ekonomických a sociálních reformách Běloruska, které bude třeba provést po pádu totalitního režimu za účelem položení základních kamenů moderního evropského státu. Předkladatel se domnívá, že jeho záměr se významně zdařil, což dokládá rovněž na stránkách www.europlatform.cz/, kde je zveřejněna podrobná zpráva..
Stáž byla postavena na kombinaci teoretické části - přednášek a praktické části - návštěvy institucí moci výkonné, zákonodárné i soudní a panelových diskusích, jejichž cílem bylo připravit cílové skupiny na realizaci pro-demokratických reforem v Bělorusku. Jedním z indikátorů výstupu je brožura (jazyk angličtina/běloruština) k daným tématům - viz webové stránky OS Europlatform. Nedílnou součástí projektu je medializace projektu zajištěná tiskovou konferencí. Při přednáškách, návštěvách institucí moci výkonné, zákonodárné i soudní, diskusních panelech, stejně jako v brožuře-sborníku, se zabývali přednášející experti zejména otázkami efektivního fungování moderního evropského právního státu s tržní ekonomikou, problémem transparence rozhodování všech složek státní moci, reformou právně-podnikatelského prostředí, efektivním fungováním státní správy, veřejné správy a soudnictví a nezbytností reformy běloruské občanské společnosti po vzoru zemí EU.
V rámci celodenního vzdělávání proběhly v teoretické části stáže přednášky expertů (Vojtěch Cepl, Marie Benešová, Eliška Wagnerová, Klára Samková-Veselá, Viktor Dobal aj.) a v rámci praktické části navštívili účastníci konkrétní instituce moci zákonodárné, výkonné a soudní (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát P ČR, Ústavní soud, Nejvyšší soud, úřad ombudsmana, Syndikát novinářů atp.). V rámci následných diskusí k předmětu přednášky či návštěvy bylo odpovězeno na dotazy účastníků a řešeny praktické otázky vztahující se k vybranému tématu včetně možnosti uplatnění zkušeností České republiky z doby transformace pro budoucí reformy v Bělorusku.
Nezanedbatelným měřitelným výstupem je rovněž distribuce brožury-sborníku, která byla kromě Běloruska zaslána rovněž do všech významných univerzitních knihoven v Evropě a v USA tak, aby k ní měli přístup nejen běloruští studenti či aktivisté na stážích či řádném studiu, ale všichni studenti - z toho důvodu je rovněž v angličtině - čímž se problematika Běloruska rozšíří mimo hranice země. Multiplikační efekt projektu okamžitě vzroste v případě pro-demokratických změn v Bělorusku. Brožura ke stažení na webových stránkách www.europlatform.cz
Přednášející přistupovali k tématům pod prizmatem zkušeností České republiky z doby politické, ekonomické a sociální transformace v 90. letech minulého století, na které se sami často aktivně podíleli. Jako klíčová byla z tohoto pohledu identifikována následující témata:
• Zajištění ústavní ochrany lidských práv a svobod a jejího vynucení v praxi
• Role práva v ekonomické transformaci
• Boj se šedou ekonomikou a korupcí
• Význam transparentního rozhodování státní správy a veřejné samosprávy
• Administrativní kapacita státní správy a veřejné samosprávy v právně-ekonomickém kontextu
• Soudní kapacita justice při ochraně občanů a podnikatelských subjektů

Po dokončení stáže je ještě více markantní, že nastartování demokratických reforem v Bělorusku nebude možné bez výrazné pomoci okolního demokratického světa a jeho nezbytnou podmínkou je právě dostatečná vzdělanost běloruských vysokoškoláků a mladých lídrů působících v oblasti NGO, jejichž možnosti vzdělávání jsou omezeny právě kvůli účasti v hnutí za demokracii a lidská práva. Právě pomoc při zvládnutí přechodu z totalitního systému do demokratického se ukázala podle expertních i praktických zkušeností jako klíčová.

Jana Pelcová, Europlatform

Soubory ke stažení: běloruská verze brožurky Běloruská cesta do Evropy

anglická verze brožurky Běloruská cesta do Evropy

přílohy

Europlatform - brožura - BY 212 kB pdf (Acrobat dokument) 26.8.2008

Europlatform - brožura - AJ 210 kB pdf (Acrobat dokument) 26.8.2008

.