Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cesty k národnímu obrození: Běloruský a český model

 

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2006

Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model

Finanční podpora MZV: 193 315,- Kč

Od 4. do 6. července r. 2006 v Praze na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy proběhla mezinárodní vědecká konference " Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model". Konference byla organizována Fakultou humanitních studií ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. Projekt mezinárodní konference se konal za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Transformační spolupráce.
K účastí na konferenci byli pozváni běloruští, čeští, němečtí, polští a litevští vědci a akademici, kteří se odborně zabývají problematikou běloruského národního obrození v historickém a jazykovém kontextu.

V průběhu konferenci byly rozebrány následující témata:

 porovnání a analýza procesů národního a občanského sebeuvědomění v Bělorusku a v Čechách (zejména role sousedních národů - Poláků, Němců, Rusů a jiných - v procesu národně kulturního obrození Čechů a Bělorusů a běloruská jazyková situace a otázka perspektivy běloruštiny);
 možnosti formování občanské společnosti a transformace Běloruska v nezávislý a demokratický stát (šíření problematiky obrození a transformace běloruské společnosti projednávané v rámci vědecké konference, která má širší mezinárodní význam);
 seznámení běloruské vědecké obce a skrze ní i ostatní společnosti s možnostmi národního obrození (otevřená vědecká diskuse o aktuálních problémech historického vývoje a o možnostech transformace společnosti, rozpracování perspektivních směrů ve společném vědeckém bádání v dané oblasti, aktivizace a navazování nových vědeckých kontaktů a zároveň zapojování nových specialistů do dané oblasti vědeckého bádání, seznámení a zpřístupnění nejnovějších vědeckých studií vztahujících se k dané problematice akademické obci a širší studentské veřejnosti);
 rozbor a porovnání historických příčin existující politické situace a stanovení perspektiv možného dalšího vývoje politické a jazykové situace v Bělorusku.

Zároveň byla během konference věnována zvláštní pozornost problematice procesu vytváření národní státnosti a otázkám hledání národní ideje a národní ideologie, příčinám aktivizace národních procesů, bělorusko - českým kulturním a politickým vztahům a jiným otázkám.
Vyřešení podobných úkolů je možné právě při organizované a těsné mezinárodní spolupráci vědců různých států a jednou z nejúspěšnějších cest organizace a zabezpečení takové spolupráce je pořádání vědeckých konferencí. Důležitým prvkem konference proto bylo nejenom seznámení s nejnovějšími výsledky vědeckého bádání, ale i plodná společná diskuse o aktuálních otázkách dané problematiky (národní sebeuvědomění, otázka použití jazyka na pozadí probíhající rusifikace, vztah národní a občanské společnosti atd.).
Konference měla velký mediální ohlas v České republice a v zahraničí.
Přímý dopad konference spočívá zároveň v ohlase, který vyvolala a přitáhla k aktuální problematice transformace Běloruska v občanský demokratický stát a k procesům národního sebeuvědomění. Svědčí o tom řada rozhovorů v Rádiu Svobodná Evropa a v jiných českých a zahraničních médiích, což poukazuje na značný zájem o dění v Bělorusku mezi českými občany a zároveň i stále větší snahu samotných Bělorusů informovat se o dění ve své zemi i z dalších, nezávislejších informačních zdrojů. Ve spojení s významem identity člověka v svobodné občanské společnosti je to především otázka návaznosti na historická bádání, jejichž stále větší uvědomění má zvýšený význam pro formování aktivních občanských postojů, což následně vyvolává menší lhostejnost k aktuálním problémům národního sebeuvědomění. Reaktualizace a promyšlení nedávných historických událostí je nesmírně důležité pro aktivní občanský postoj.
Výsledkem projektu je publikace odborného vědeckého sborníku z příspěvky účastníků konference.

Celková výše dotace na projekt mezinárodní konference činila 193 315,- Kč, celková výše spolufinancování od Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Karlovy Univerzity a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dosáhla 73 633,- Kč.

Vědecká spolupráce během konference zajistila mezinárodní výměnu zkušeností v dané problematice a možnost provedení otevřené vědecké diskuse, což přispělo k šíření tématu konference a další mezinárodní odborné spolupráci.

.