Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Občanská alternativa pro běloruské školy

 

Asociace pro mezinárodní otázky, 2009

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) implementovala za podpory Ministerstva zahraničí projekt „Občanská alternativa pro běloruské školy“, který volně navazuje na projekt „Evropská alternativa pro běloruské školy“.

Cílem projektu je umožnit běloruským učitelům seznámit se s metodami v oblasti občanského vzdělávání a podpořit vzájemné sdílení poznatků a zkušeností mezi českými a běloruskými učiteli.

V předchozích letech jsme kladli důraz zejména na podporu a spolupráci s konkrétními aktivními učiteli, v roce 2009 jsme se zaměřili na spolupráci s významnou neziskovou organizací Centrum pro vzdělávání učitelů a navázali spolupráci s představiteli státní správy, zabývajícími se problematikou vzdělávání.

Ve spolupráci s běloruskými partnery bylo připraveno výukové DVD s filmy a spoty z oblasti občanského vzdělávání, které jsou doplněny metodickou příručkou pro učitele. Metodická příručka vznikla jako výsledek cesty běloruských učitelů a metodologů do ČR, kde pro ně byl připraven intenzivní trénink na téma využití filmu ve výuce. K problematice využití filmů byl uspořádán seminář pro běloruské učitele v Minsku, kde vystoupili běloruské trenérky i český expert.

Dále byla realizována studijní cesta pro představitele státních institucí, zabývajících se vzděláváním, pro které byl připraven program s zaměřený na prezentaci různých forem spolupráce mezi neziskovými organizacemi a školami, doplněný o návštěvy škol, setkání s předními experty na vzdělávání a prezentace zajímavých projektů českých neziskových organizací.

AMO podporuje i navazování kontaktů mezi českými a běloruskými učiteli. V roce 2009 se podařilo realizovat návštěvu ČR pro 40 běloruských učitelů a rovněž čeští učitelé navštívili Minsk, kde vystoupili na semináři určeném pro širokou pedagogickou veřejnost.

AMO však pokračuje i v předchozích aktivitách zaměřených na podporu konkrétních učitelů – celkem bylo uděleno 6 minigrantů na realizaci projektů mimoškolních vzdělávacích aktivit a podpořena soutěž „Co vím o Evropě“, která je pořádána naší partnerskou organizací již čtvrtým rokem. Projekt byl podpořen MZV ČR částkou 1 071 701,- Kč.  

 


Civic alternative for Belarusian schools

With the support of the Czech Ministry of Foreign Affairs, the Association for International Affairs (AMO) has implemented a project entitled “Civic alternative for Belarusian schools”, which follows up freely on another project entitled “European alternative for Belarusian schools”.

The project’s goal is to make it possible for Belarusian teachers to become acquainted with methods in the area of civic education and to support the mutual exchange of ideas and experience between Czech and Belarusian teachers.

In recent years, we have placed particular emphasis on support and cooperation with specific active teachers. In 2009, we focused on cooperating with the prominent nonprofit organization Center for the Education of Teachers and initiated cooperation with representatives of state administration involved with the issue of education.

In cooperation with Belarusian partners, an instructional DVD was produced containing films and spots on civic education and supplemented with a methodological handbook for teachers. The methodological handbook emerged as a result of a visit by Belarusian teachers and methodologists to the Czech Republic, where an intensive training program had been prepared on the use of film in instruction. A seminar on the issue of using films was organized for Belarusian teachers in Minsk and led by Belarusian trainers and a Czech expert.

In addition, a study visit was organized for representatives of state institutions involved in education. A program was prepared focusing on various forms of cooperation between nonprofit organizations and schools, meetings with leading experts on education and interesting projects being pursued by Czech nonprofits.

AMO also supports establishing contacts between Czech and Belarusian teachers. In 2009, 40 Belarusian teachers were able to visit the Czech Republic and Czech teachers visited Minsk as well, where they presented at a seminar intended for the broad pedagogical public.

However, AMO is also continuing with its previous activities focusing on supporting specific teachers – a total of 6 mini-grants were awarded for projects on extracurricular educational activities, and support was provided for the “What I know about Europe” competition, organized by our partner organization for the fourth year now. The project was supported by the Czech Ministry of Foreign Affairs in the amount of CZK 1 071 701.

 

Bělorusko - Soutěž "Co vím o Evropě"

Soutež "Co vím o Evropě"

.