Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora a vzdělávání běloruských studentů práv a mladých právníků zapojených do hnutí za demokracii v Bělorusku

 

Člověk v tísni, 2006

Podpora a vzdělávání běloruských studentů práv a mladých právníků zapojených do hnutí za demokracii v Bělorusku

Finanční podpora MZV: 551 166,63 Kč

Spolufinancování:
Westminster Foundation for Democracy a National Endowment for Democracy: 78 003,-- Kč

Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování: 629 169,63 Kč

Běloruské partnerské organizace:
Centrum pro obranu lidských práv Viasna, http://www.spring96.org/
Běloruský on-line časopis pro právníky a politology Praunik http://www.praunik.org/

Hlavním cílem projektu bylo podpořit mladé běloruské právníky, kteří za velmi nevýhodných a často nebezpečných podmínek obhajují politicky pronásledované, a také poskytnout vzdělání běloruským studentů práv, v oblastech, které jsou na běloruských univerzitách tabuizované: oblast transformačního práva a ochrany lidských práv. Účastníci z obou cílových skupin absolvovali stáž v České republice, navázali kontakty s českými odborníky a o svých zkušenostech z ČR publikovali články v českém i běloruském tisku.

Aktivity:

a) Studijní cesta do ČR pro právníky z běloruské lidskoprávní organizace Viasna, obhajující politicky pronásledované (srpen)
Šest účastníků absolvovalo sedmidenní stáž, jejíž program zahrnoval setkání a diskuze v České advokátní komoře, Bulletinu advokacie, Vazební věznici Praha-Ruzyně, v Kanceláři veřejného ochránce práv, Ekologickém právním servisu, Lize lidských práv a na Ústavním a Nejvyšším správním soudě.
Pracovníci lidskoprávní organizace Viasna se tak seznámili s právním řádem, systémem soudnictví a praxí prosazování lidských práv v demokratické České republice.

b) Studijní cesta do ČR pro studenty práv (listopad)
Šest běloruských studentů práv včetně doktorandů přednášejících na univerzitě strávilo v ČR sedm dní, během nichž jim čeští odborníci přednášeli na následující témata z oblasti transformace a ochrany lidských práv: politická a právní transformace v ČR, pracovní právo, role ústavního soudnictví při přechodu k demokracii, ekonomická transformace a právo, neziskové organizace a prosazování lidských práv v oblasti 'Policing', vývoj spolkového práva v období transformace a kontrola veřejné moci skrze správní soudnictví.
Přednášky zajistili a své instituce představili odborníci z Fakulty sociálních studií MU, Právnické fakulty MU, Ligy lidských práv, Kanceláře veřejného ochránce práv a Ústavního a Nejvyššího správního soudu ČR.
Na základě studijní cesty účastníci napsali pět článků, které byly publikovány v běloruském odborném tisku, především v on-line časopise Praunik.

Přínos k naplnění transformačního záměru projektu
Projekt se zaměřil na přenos zkušeností z fungování soudnictví, práva a ochrany lidských práv v demokratickém zřízení. Relevantní studijní program absolvovalo dvanáct účastníků, kteří buď přímo pracují nebo hodlají pracovat v oblasti lidských práv, nebo studují či pracují na univerzitách a publikují odborné články na téma transformace.
Dopad projektu je také dále šířen v Bělorusku prostřednictvím článků účastníků stáží v běloruském odborném tisku (časopis Praunik) a prostřednictvím distribuovaných CD s překlady hlavních českých transformačních zákonů do ruštiny. V rámci jiného projektu společnosti Člověk v tísni se také uskutečnil seminář, kde se o českých transformačních zkušenostech a zkušenostech účastníků našich stáží dověděli i další běloruští odborníci.

.