Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora realizace studijního pobytu studentů z Běloruska na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podpora realizace studijního pobytu studentů z Běloruska na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Finanční podpora MZV: 211 598,56 Kč

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabídla v rámci programu Pomoc perzekuovaným členům běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti běloruským vysokoškolákům a mladým lidem z Běloruska možnost studijního pobytu a studium dvou bakalářských oborů - Geografii střední Evropy (obor zaměřený na teritoriální studia) a Počítačové modelování ve fyzice a technice (přírodovědně a technicky zaměřený obor).
Finanční zajištění projektu umožnilo účast tří běloruských stážistů. V rámci projektu bylo studentům hrazeno vzdělávání, mezinárodní jízdné a místní doprava, strava, ubytování, zdravotní pojištění a kurz českého jazyka pro cizince.


V rámci stáže na Přírodovědecké fakultě UJEP běloruští studenti absolvovali:
 Přednášky a semináře podle studijního plánu s tímto zaměřením: Geografie České republiky, Evropská unie a střední Evropa, Evropská integrace, Rozvojové problémy regionů, Trvale udržitelný rozvoj, Životní prostředí, Základy fyzické geografie, Geografie obyvatelstva a sídel, Úvod do operačních systémů, Programování, Praktikum počítačového modelování, Základy počítačové fyziky a Praktikum počítačových simulací fyzikálních dějů.
 Volitelné přednášky zahraničních profesorů a lektorů včetně přednášky profesorů z Univerzity Adam Mickiewicze v Poznani věnovanou ekonomické transformaci v Polsku (přednášející Prof. Dr.hab. Tadeusz Stryjakiewicz a Mgr.Michal Meczynski) a přednášku History of USA (přednášející Brandon Mark Andrew, M.A.).
 Workshop Týden geografie, který se jako prezentační akce Severočeské pobočky České geografické společnosti určená vysokoškolákům, středoškolákům a dalším zájemcům o geografiii z široké veřejnosti uskutečnil 20. - 22. 11. 2006. Součástí workshopu byla též geografická prezentace východoevropských zemí připravená českými a běloruskými studenty. Vystoupení stážistů v diskusní části s názvem "Bělorusko očima Bělorusů a sdělovacích prostředků") mělo mezi zúčastněnými studenty největší ohlas (viz http://geography.ujep.cz/index.html.
 Jednosemestrální kurz anglického jazyka, kterým byl podpořen rozvoj jejich jazykových kompetencí v anglickém jazyce.
 Šestitýdenní kurz českého jazyka pro cizince, který probíhal od 23. 10. do 1. 12. 2006. Součástí kurzu byla konverzace v českém jazyce (48 hodin), návštěva činoherního představení a kulturně poznávací exkurze v Ústí nad Labem a v Karlových Varech a okolí. Studenti v jazykových dovednostech z češtiny dosáhli úrovně A I dle evropského referenčního rámce.
Zapojení do studia běloruským hostům usnadnili čeští studenti, kteří se ujali role rusky nebo anglicky mluvících tutorů. Stipendisté měli současně možnost setkávat se se studenty z Polska a Litvy, kteří přijeli na katedru geografie Přírodovědecké fakulty studovat v rámci programu Sokrates/Erasmus.

Náklady na projekt dosáhly 250 598, 56 Kč, z toho 211 598,56 Kč bylo hrazeno formou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. Částkou 36 000 Kč se na realizaci projektu podílela Přírodovědecká fakulta.

Publicita projektu: Bližší informace k projektu byli řešiteli publikovány na internetu ( http://sci.ujep.cz), v dením tisku a v univerzitním zpravodaji:
 "Přírodovědecká fakulta hostí běloruské studenty", Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zpravodaj 4/2006, s. 9
 "Týden geografie na Přírodovědecké fakultě", Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zpravodaj 4/2006, s. 6

.