Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pomoc politicky pronásledovaným a diskuse o české transformaci v Bělorusku

 

Člověk v tísni, 2006

Pomoc politicky pronásledovaným a diskuse o české transformaci v Bělorusku

Finanční podpora MZV: 917 840,66 Kč

Cíl projektu
Projekt byl zaměřen na:
a) podporu politicky perzekvovaných a rozšiřování informací o vybraných méně známých případech perzekvovaných v Evropě a
b) zahájení diskuse o zkušenostech české transformace v Bělorusku. Z tohoto důvodu byl do předkládaného projektu (a na žádost běloruských partnerů) zahrnut překlad vybraných českých zákonů do ruského jazyka a zpracování právnického komentáře k nim, který by vysvětlil sociálně-ekonomicko-politickém pozadí a souvislosti, ve kterých byly tyto zákony v ČR schvalovány.

Realizované aktivity
V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:
• Podpora politicky pronásledovaným
• Informace o politických represích a vývoji v Bělorusku - měsíční přehledy o dění v Bělorusku
• Vydání CD-ROM s překladem českých zákonů a dalšími texty
• Uspořádání seminářů k české transformační zkušenosti v Bělorusku
• Návštěva běloruských demokratických politiků v Praze
Nad rámec tohoto projektu společnost Člověk v tísni v předvánočním období uskutečnila kampaň PF do vězení. Čeští občané měli možnost posílat novoroční a vánoční pozdravy vybraným 5 politickým vězňům v Bělorusku, Barmě a na Kubě.

Dosažené výsledky
• Podpora politicky pronásledovaným osobám byla celkově poskytnuta 101 osobám. Tato aktivita byla plně financována z dalších zdrojů, které byly použity jako spolufinancování celého projektu. Jedná se o finanční prostředky Klubu přátel společnosti Člověk v tísni a Nadace Vize.
• Každý měsíc byly rozesílány přehledy aktuálního dění v Bělorusku. Na distribučním seznamu byli všichni poslanci (200 osob), senátoři (81 adres) a také další zájemci z řad novinářů, expertů, akademiků, studentů, státní správy i široké veřejnosti (celkem cca 400 dalších mailových adres).
• Člověk v tísni vydal 1000 kusů CD-ROM s překladem transformačních zákonů, který byl doplněn o shrnující komentář. Tento CD-ROM je distribuován mezi zástupce demokratické běloruské opozice, nezávislé představitele místní veřejné správy, nezávislé NNO, studenty. CD-ROM obsahuje kromě zákonů soubor článků a projevů k běloruské problematice Václava Havla, dvě zprávy o stavu lidských práv zpravodaje OSN Andreie Severina a další dokumenty včetně dřívějších publikací ČvT určených pro běloruské demokratické aktivisty.
• V návaznosti na vydání tohoto CD-ROMu byly uspořádány tři semináře v Bělorusku (Minsk i regionální centra), kde byl disk a zákony prezentovány.

Přínos projektu k transformačnímu záměru
Díky pravidelné rozesílce v ČR byl naplněn cíl transformačního záměru projektu zaměřeného na šíření nezávislých informací o situaci v cílové zemi v zemi.
Prostřednictvím CD-ROMu byl zajištěn přínos k cíli přenosu českých transformačních zkušeností do Běloruska (a díky překladu klíčových zákonů do ruštiny i do dalších rusky mluvících zemí). Celkem 20 hlavních transformačních zákonů přijatých v ČSFR a následně v ČR od roku 1990 slouží jako přímá inspirace a návod pro místně specifická právní a legislativní opatření.
Díky přímé finanční podpoře politicky pronásledovaným lidem v Bělorusku, a to především těsně před a potom především po březnových prezidentských volbách, se projekt zaměřil na podporu nespravedlivě stíhaných osob či skupin.

Partneři
Centrum pro obranu lidských práv Viasna

Další zdroje spolufinancování
Viz informace nahoře.

.