Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výchova k lidským právům

 

Nadace Charty 77

VÝCHOVA K LIDSKÝM PRÁVŮM A BUDOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V BĚLORUSKU


Finanční podpora MZV: 492 776,- Kč

V první etapě projektu byl uspořádán seminář běloruských a českých představitelů občanské společnosti a politiků. Seminář se konal ve dnech 11. - 12. prosince 2006 v Praze v hotelu Atlantic. Osnovu semináře tvořily předem písemně připravené referáty, které vypracovali významní představitelé opozice, sociologové, ekonomové, politologové atd.

Běloruští účastníci a přednášející zároveň navštívili sídlo Nadace Charty 77, kde proběhla beseda na téma boje proti totalitárnímu režimu bývalého Československa a o problémech rozvoje demokracie v České republice a seznámení se s prací Nadace Charty 77 v polistopadovém údobí.

Semináře se účastnilo 24 představitelů občanské společnosti Běloruska. Byli to představitelé celé řady existujících nevládních organizací, hnutí, zástupci místních skupin a představitelé odborových organizací. Důležité je zdůraznit, že přišli prakticky ze všech částí Běloruska. Mezi účastníky byli také představitelé hlavních politických sil v Bělorusku. Na přípravě semináře se také podíleli běloruští studenti studující v České republice. Semináře se dále účastnili představitelé českých organizací, politici a novináři zabývajících se problematikou demokratizace Běloruska. Celkem seminář navštívilo 45 účastníků. Běloruští účastníci konference připravili a zaslali organizačnímu výboru své představy dalšího vývoje demokratizace Běloruska.

Pro vypracování doporučení účastníků semináře byla zvolena skupina o 7 lidech. Ta připravila závěrečné doporučení jak nejefektivněji pomoci demokratizace Běloruska, které Běloruský Helsinský výbor šíří v Bělorusku. Doporučení byla poslána představitelům nevládních organizací, politických stran i velvyslancům zemí akreditovaným v Minsku. Také materiály ze semináře byly vypáleny na DVD a distribuovány účastníkům z Běloruska i České republiky.

Běloruský Helsinský Výbor dále připravuje sérii brožur "Seznam se se svými právy" v ruském jazyce, která shrnuje zkušenosti z oblasti lidských práv a poskytuje běloruským disidentům určité znalosti z této oblasti, praktické vědomosti o činnosti v podmínkách totalitárního režimu. Brožury budou distribuovány ve většině oblastí a okresů Běloruska. V tomto období bylo zpracováno několik prvních brožur, konkrétně: V. A. Odinočenko - "Právo na svobodu svědomí v Bělorusku" , A. S. Černjavskaja - "Práva nezletilých" a A.S. Černjavská "Práva dětí" ´.

.