Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vzdělávání běloruských studentů v České republice

 

Arcidiecézní charita Praha, 2006-2010

Jednalo se o čtyřletý projekt (červenec 2006 – září 2010), jehož smyslem bylo poskytnutí vysokoškolského studia skupině vybraných a podporovaných běloruských studentů, kteří z politických nebo náboženských důvodů neměli možnost studovat v Bělorusku.

Studenti byli vybráni v Bělorusku (Grodno, Minsk, Vitebska) – komisí z pracovníků Arcidiecézní charity Praha. Zahraničním partnerem ADCH Praha v Bělorusku jsou místní Charity v Grodnu a Vitebsku, s kterými byl výběr studentů od počátku koordinován. Výběru se účastnil také český zastupitelský úřad v Minsku. Vybraní studenti byli potvrzeni výborem organizace SALIDARNOSC (při hnutí Alexandra Milinkieviče).

Studenti v prvním roce v Praze absolvovali roční přípravný kurs českého jazyka a přípravy na přijímací zkoušky na vysokou školu. Poté byl každý ze studentů přijat na vysokoškolské studium.

V období studia probíhaly pravidelné informační schůzky (měsíční) všech studentů s vedoucím projektu (ADCH Praha) – na kterých se hodnotil průběh studia a všechny praktické věci studentů (bydlení, ekonomika, stav studia apod.)

Po dobu účasti v projektu byly všem studentům z prostředků projektu hrazeny všechny životní náklady (ubytování, kapesné, pojištění apod.).

Projekt skončil dle plánu 30.9. 2011. K tomuto datu jej dokončilo 7 studentů. Jejich konkrétní situace vzhledem ke studiu je podrobněji popsána v závěrečné zprávě o realizaci projektu za rok 2010.

Obecně lze říci, že projekt byl úspěšný. Všichni ze skupiny 7 studentů k datu ukončení projektu buď dokončili studia, nebo studují a připravují se na dokončení studia.

.