Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zimní škola pro mladé leadery Běloruska

 

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, 2006

Zimní škola pro mladé leadery Běloruska

Na realizaci projektu "Zimní školy pro mladé leadery Běloruska" - úskalí, rizika a úspěchy transformace se podílela Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity spolu s občanským sdružením NESEHNUTÍ.

Finančně byl projekt podpořen Ministerstvem zahraničních věcí a spolufinancován Masarykovou univerzitou částkou 1 310 300,- Kč. Projekt byl zaměřen na vybrané studenty českých vysokých škol, perzekvované studenty z Běloruska, odborníky z vybraných oblastí a širokou veřejnost a sestával ze dvou na sebe navazujících akcí. Program byl zahájen desetidenním pobytem českých studentů v Bělorusku, během kterého studenti navštívili představitele demokratického a opozičního hnutí, na současném režimu nezávislé novináře a v rámci omezeného času se seznámili s tamější společenskou a politickou realitou. Na tuto první část programu navázala tzv. Zimní škola Masarykovy univerzity, na kterou bylo pozváno patnáct studentů z Běloruska, kterým bylo pro jejich politické názory a aktivity znemožněno další studium. Tito běloruští studenti pak společně s českými studenty, kteří se účastnili návštěvy Běloruska, absolvovali týdenní program Zimní školy, který sestával z pěti přednáškových bloků a pěti specializovaných seminářů. Zimní škola probíhala na půdě Masarykovy univerzity a byla přístupná nejen všem studentům, ale také široké veřejnosti, která se o tomto projektu dozvěděla prostřednictvím tiskové zprávy, která vyšla v několika českých dennících, prostřednictvím propagačních materiálů a rozhlasové besedy s hlavním řešitelem projektu.

V rámci projektu jsme si vytýčili následující cíle:
A. Aby vybraní čeští studenti získali možnost bezprostředního poznání běloruské reality a navázali kontakty s významnými představiteli běloruské opozice
B. Běloruští studenti získali možnost seznámit se s problematikou transformace České republiky v pěti tématických oblastech (ekonomie, věda, nezávislá média, politická pluralita a občanská společnost)
C. Abychom pomohli vytvořit osobní vazby a také konkrétní společné projekty běloruských a českých účastníků projektu
D. Díky medializaci jednotlivých aktivit projektu jsme se situací v Bělorusku seznámili odbornou i laickou veřejnost.

Realizačnímu týmu projektu se podařilo uskutečnit všechny stěžejní aktivity projektu a tím dosáhnout vytčených cílů. Za základní aktivity projektu jsme považovali:
1. Uskutečněný pobyt 15 studentů z České republiky v Bělorusku v jehož rámci navštívili velké množství organizací s širokým názorovým spektrem včetně vrcholných představitelů opozice
2. Realizace Zimní školy Masarykovy univerzity pro české a běloruské studenty - program byl sestaven z pěti okruhů zabývajících se transformací Československa v daných oblastech. Přednášející, kteří se Zimní školy zúčastnili reprezentovali nejen kvalitu ve svém oboru (prof. Lubomír Mlčoch, Luděk Niedermayer, doc. Ivan M. Havel, Petr Pithart, Václav Žák a další), ale také názorovou pestrost z hlediska pohledů na českou transformaci.
3. Zorganizování koordinačního plánovacího workshopu, který umožnil setkání a zejména přípravu další spolupráce mezi běloruskými účastníky a českými studenty.

Za přínos k transformačnímu záměru považujeme:
A: Zapojení skutečných potencionálních leaderů budoucího Běloruska do projektu,
B: Předání těmto vybraným potenciálním leaderům zkušenosti z české cesty transformace (pozitivní i negativní),
C: Umožnění vzájemného kontaktu a další spolupráce mezi těmito leadery a českými studenty.
D: Nabídku Fakulty sociálních studií MU na stipendiální pobyt dvou běloruských studentů

(Bohuslav Binka, FSS MUNI)

.