Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku, 2011

 

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

Občanské Bělorusko je sdružení založené v roce 2004 Své aktivity zaměřuje na podporu rozvoje občanské společnosti a prodemokratických iniciativ v Bělorusku. V roce 2011 realizovalo v rámci projektu MZV ČR několik aktivit zaměřených na zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku.

Jednou z prioritních oblastí byla mládež. Občanské Bělorusko podpořilo skrze miniprojekty různé skupiny středoškolských studentů. V rámci miniprojektů se mladí Bělorusové věnovali poměrně širokému spektru aktivit od ekologie přes žurnalistiku až po historii. Miniprojekty měly za cíl prohloubit jejich zájem studentů o veřejné otázky a naučit mladé Bělorusy vyhledávat a používat informace.

Občanské Bělorusko také přispívalo k činnosti běloruského Domu lidských práv. Dům představuje jak asociaci nejvýznamnějších běloruských lidskoprávních organizací, tak i bezpečné místo ve Vilniusu, kde se setkávají běloruští i zahraniční obhájci lidských práv a celoročně v něm kromě setkání probíhají také různé semináře, školení a tréninky. Dům také poskytuje dočasný azyl aktivistům pronásledovaným režimem. V roce 2011 Dům poskytl útočiště 18 politickým uprchlíkům.

V roce 2011 se Dům stal partnerem projektu Evropské komise „Civil Society Stability for Belarus“. Projekt v celkové výši 750 000 Euro trvající od března 2011 do září 2012 je zaměřen na širokou podporu občanským iniciativám a vznikl jako reakce na represe proti občanské společnosti, médiím a demonstrantům po zfalšovaných volbách v prosinci 2010.

Další oblastí, v níž se Občanské Bělorusko angažuje, je podpora místních iniciativ. Poskytli jsme podporu skupinám, které chtějí být aktivní, ale zatím nemají potřebné znalosti a dovednosti. V roce 2011 Občanské Bělorusko kontaktovalo na 35 takovýchto skupin. Deseti z nich jsme poskytli konzultace, tréninky, diskuze se zkušenými běloruskými,aktivisty a pomohli jsme jim realizovat malé projekty v jejich komunitách. Skupiny budeme v jejich rozvoji provázet i nadále.

Vedle těchto projektů bylo Občanské Bělorusko aktivní na poli advokacie a spoluorganizovalo happeningy a tiskové konference, které upozorňovaly českou veřejnost na porušování lidských práv v Bělorusku (viz ... ). Morálně (mj. dopisy) i finančně jsme podpořili osoby perzekvované běloruským režimem (viz veřejná sbírka „Dodejme odvahu Bělorusům“, http://www.odvahubelorusum.cz).

Finanční podpora ze strany MZV: 1 394 435,73 Kč

.