Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bosna a Hercegovina

 

V roce 2014 jsou za podpory programu transformační spolupráce v Bosně a Hercegovině realizovány následující 2 projekty:

ARNIKA - Centrum pro podporu občanů, o. s. - Právo na zdravé životní prostředí: Aarhuské centrum v Zenicko-dobojském kantonu Bosny a Hercegoviny a přenos zkušeností z ČR - V rámci projektu bude v průmyslovém zenicko-dobojském kantonu vytvořeno Aarhuské centrum, které bude zdarma pomáhat občanům a členům samospráv v řešení environmentálních kauz. Projekt napomůže vzniku platformy ekologických občanských sdružení a vytvoří metodiku uplatňování Aarhuské úmluvy v BiH. Projekt podpořen na jeden rok výši 1.188.096,- Kč.

Multikulturní centrum Praha, o.s. - Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině - Projekt přenáší české zkušeností v oblasti multikulturního vzdělávání do vybraných kantonů v Bosně a Hercegovině prostřednictvím školení a metodické pomoci. Je zaměřen na učitele, školní psychology, pracovníky s mládeží, mladé lidi, místní politiky a pracovníky místních samospráv. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 900 000,-Kč.

Informace o projektech realizovaných v minulých letech:

Studentská Agora pro Bosnu a Hercegovinu – prostřednictvím dialogu k vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže, 2013

AGORA Central Europe více ►

Strategickou litigací k podpoře lidských práv, 2012

Poradna pro občanství/Občanská a liská práva více ►

Studentská Agora pro Bosnu a Hercegovinu – prostřednictvím dialogu k vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže, 2012

AGORA Central Europe více ►

Posílení a zefektivnění prevence a boje proti obchodování s lidmi na území Bosny a Hercegoviny , 2011

La Strada více ►

Podpora občanské společnosti v prosazování lidsko-právního přístupu v boji proti obchodu s lidmi v Bosně a Hercegovině

La Strada Česká republika, o.p.s., 2010 více ►

Je čas na Evropu

Občanské sdružení Slovo 21, 2010 více ►

Česká cesta do Evropy

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2007 více ►

Škola práva pro žurnalisty a škola žurnalistiky pro soudce, 2010

Transitions, o.s., 2009 více ►

Kvalitnější zpravodajství o evropské integraci a reformě, 2010

Transitions o.s., 2009 více ►

.