Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká cesta do Evropy

 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2007

Název projektu: Česká cesta do Evropy
Realizátor: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Výšedotace z MZV: 559.224,8 Kč
Partner: Evropské výzkumné centrum, Sarajevo

Projekt Česká cesta do Evropy realizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM od června do prosince 2007. Projektu se účastnilo více než 40 účastníků (novinařů, představitelů nevládních organizací a zástupců místní samosprávy) z celé Bosny a Hercegoviny. Projekt se skládal ze dvou hlavních aktivit: tréninků v Sarajevu a studijní cesty do České republiky. Účastníci v Sarajevu absolvovali 5 dnů intenzivních tréninků na různá témata týkající se zejména české zkušenosti s přibližováním se k Evropské unii. Účastníci studijní cesty do České republiky měli zase možnost osobně se setkat, diskutovat a navazovat nové profesionální kontakty se svými protějšky z České republiky.

Samotné tréninky proběhly v Sarajevu od 21.11.do 26.11.2007. Účastnilo se jich více než 40 účastníků z celé Bosny a Hercegoviny. Účastníci absolvovali téměř 30 hodin tréninků, které pro ně připravilo 5 českých a 3 místní (bosenští) trenéři. První den tréninků proběhl pro všechny účastníky společně, ostatní dny absolvovali specializovaný trénink podle skupin (novináři, představitelé NNO, zástupci místní samosprávy).

V rámci studijní cesty do ČR, která proběhla od 9.12. do 15.12.2007 přijelo 16 účastníků z Bosny a Hercegoviny (6 představitelů NNO, 5 novinářů a 5 zástupců místní samosprávy). Účastníci absolvovali intenzivní program, v rámci kterého měli možnost setkat se nejen se svými protějšky, ale také s dalšími činiteli, kterých zkušenost je pro bosenské představitele relevantní. Představitelé nevládních organizací absolvovali 18 setkání, novináři 16 setkání a návštěv různých médií a zástupci místní samosprávy dvě celodenní cesty do Kovářova (vesnice roku 2004) a Liberce a dalších 10 setkání.


Project title: A Czech Path to the EU
Realization: EUROPEUM Institute for European Policy, Prague
Subvention from Czech MFA: 559.224,8 CZK
Partner: European Research Center, Sarajevo

Project Czech Path to the EU was realized by EUROPEUM Institute for European Policy from June 2007 until December 2007. More than forty participants from entire Bosnia and Herzegovina (journalists, NGO representatives and local government representatives) participated in the project. There were two main activities in the project: trainings in Sarajevo and study trip to the Czech Republic. Participants passed five days of intensive training in different topics related to the Czech experience with the accession process to the EU. On the other hand, participants of the study trip had the possibility to meet, discuss and set up new professional partnerships with their counterparts from the Czech Republic.

The trainings itself took place from Wednesday November, 21 until Sunday November, 26. More than forty participants passed through almost thirty hours of training, which were prepared by five Czech and three local (Bosnian) trainers. There was a joint programme for all the participants during the first day of trainings. All the other days, the participants passed through a specialized training according to the group they belonged to (journalists, NGO representatives and local government representatives).

Together sixteen participants (6 NGO representatives, 5 journalists, 5 local government representatives) came to Prague from Bosnia and Herzegovina for a study trip that took place from December, 9 until December, 15. These participants passed through intensive five day programme during which they had the possibility to meet their counterparts and also other stakeholders whose experience could be relevant for their work. NGO representatives took part in 18 meetings, journalists took part in 16 meetings and visits of different media and local government representatives conducted two visits to Kovarov (Villige of the Year 2004) and Liberec and took part in another 10 meetings.

.