Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora občanské společnosti v prosazování lidsko-právního přístupu v boji proti obchodu s lidmi v Bosně a Hercegovině

 

La Strada Česká republika, o.p.s., 2010

Projekt probíhal od února do prosince 2010 a podpořen byl v rámci Programu transformační spolupráce. Realizátorkou projektu byla organizace La Strada Česká republika.

Záměrem projektu bylo prosadit lidsko-právní přístup v řešení problematiky obchodování s lidmi a zajistit v Bosně a Hercegovině implementaci minimálních standardů podpory a ochrany obchodovaných osob, vyplývající z mezinárodních dokumentů.

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu pracovníků a pracovnic nevládních neziskových organizací v Bosně a Hercegovině, kteří se zabývají problematikou ochrany lidských práv, především práv obchodovaných osob.

V rámci projektu byly zrealizovány tyto aktivity a výstupy:

  • Školení strategického plánování NNO, jehož se zúčastnili zástupci a zástupkyně nevládních organizací zabývajících se lidsko-právní problematikou z oblasti Mostaru a okolí.
  • Analýza dopadu politiky prevence a boje proti obchodování s lidmi v Bosně a Hercegovině na lidská práva (prostřednictvím tzv. HRIA – Human Rights Impact Assesment).
  • Studijní cesta členek bosenské La Strada do ČR, během které proběhla setkání se zástupkyněmi nevládních organizací i ministerstev a předání poznatků a zkušeností z oblasti prevence a boje s obchodováním s lidmi v ČR a Bosně a Hercegovině.
  • Školení zaměřené na předsudky a stereotypy zorganizované pro bosenské NNO. Výstupem této aktivity je školící manuál, který byl vytvořen ve spolupráci realizačního týmu La Strada Česká republika a bosenské NNO Novi Put.
  • Mediální školení pro bosenské NNO zaměřené na strategie a dovednosti komunikace neziskových organizací s médii.
  • Individuální mediální plán mostarské organizace Novi Put

Výše finanční podpory MZV: 1 100 182,71 Kč

.