Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení a zefektivnění prevence a boje proti obchodování s lidmi na území Bosny a Hercegoviny , 2011

 

La Strada

Realizátorkou projektu byla organizace La Strada Česká republika ve spolupráci s bosenskou nevládní organizací Novi put (NP).

Záměrem projektu bylo posílení a zefektivnění prevence a boje proti obchodu s lidmi  (OSL) na území federace Bosna a Hercegovina.

Cílem projektu bylo zefektivnění a udržitelné nastavení prevence obchodu s lidmi ve dvou vybraných kantonech Bosny a Hercegoviny (Hercegovsko-neretvanském a Západohercegovském) a posílení kapacity místních institucí a organizací v boji proti OSL.

V rámci projektu byly zrealizovány následující aktivity:

·        Partnerskou organizací NP byly zmapovány možnosti práce v terénu v 5-ti vybraných venkovských komunitách a jeho tým byl proškolen českým expertem na práci v terénu. Následovala praxe práce v terénu zaměřená na prevenci obchodu s lidmi mezi v daných komunitách.

·        Týmem Novi put byla vypracována analýza potřeb a možností prevenčních aktivit v romské komunitě a na základě výsledků byly prevenční aktivity započaty. Dále, ve spolupráci s expertkou na tuto minoritu vypracoval Novi put analýzu situace v romské komunitě v oblasti Mostaru. Tato analýza byla následně zpřístupněna široké i odborné veřejnosti.

·        Tým Novi put a další lidsko-právní organizace z Mostaru a okolí byly ve vedení projektového managementu a fundraisingu.

·        Tým Novi put průběžně medializoval problematiku OSL, dále projekt a jeho implementaci a v zároveň vytvářel databázi kontaktů na lokální i celostátní média –TV, rozhlas, tisk.

·        Policistům a policistkám z BaH zabývajícím se bojem proti obchodu s lidmi byly předány zkušenosti českého experta na boj tímto fenoménem na území v rámci workshopu.

·        Týmem Novi put byl nastaven regionální (2 vybrané kantony BaH) referenční mechanismus a v rámci něho také koordinační skupina. Členové skupiny jsou zástupci státních i nestátních institucí zabývajících se prevencí a bojem proti OSL. Tato platforma funguje jako místo předávání a výměny aktuálních zkušeností z praxe jednotlivých expertů zabývajících se problematikou obchodu s lidmi.

Výše finanční podpory: 1 316 032,76

.