Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Aktivní zapojení mládeže do veřejného života obce - Podpora rozvoje občanské společnosti v Gruzii, 2012

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Projekt "Aktivní zapojení mládeže do veřejného života - Podpora rozvoje občanské společnosti v Gruzii" byl realizován společností Člověk v tísni  v 8 městech regionů Imereti a Guria v Gruzii, a to: Tkibuli, Terjola, Samtredia, Tskaltubo, Khoni, Zestaponi, Lanchkhuti a Kutaisi.

Projekt si vytyčil dva hlavní cíle:

1. Aktivizace mladých lidí a podpora zástupců občanských iniciativ s cílem jejich zapojení se do veřejného života v regionu

2. Zvýšení kapacit představitelů místní samosprávy a pedagogických pracovníků v oblasti zapojení aktivní mládeže do veřejného života regionu. 

Projekt byl realizován s cílem dosáhnout těchto hlavních výstupů:

Spolupráce s místními úřady:hlavní složkou spolupráce bylo posilování kapacity úředníků veřejné správy v oblasti veřejné spolupráce v komunitě, politiky mládeže a strategického plánování. Kromě školení a seminářů se představitelé místních úřadů zúčastnili společného letního tábora společně se zástupci občanských iniciativ. Posilování kapacit představovalo stěžejní prvek z hlediska návazných aktivit. V letošním roce byla zajištěna prostřednictvím praktických kroků místních úřadů: následně po letním táboře bylo jedním z hlavních témat vypracování akčních plánů obcí, dvě obce (Tkibuli a Terjola) zorganizovaly veřejná setkání/diskuse, v jejichž průběhu prezentovaly své akční plány a zapojily místní občany do finalizace plánů, které budou oficiálně schváleny místními zastupitelstvy.

Podpora iniciativ mládeže a nevládních organizací: Udržitelnost iniciativ mládeže a nově zřízených nevládních organizací byla zajištěna technickou podporou v podobě grantů alokovaných v rámci grantové soutěže. Hlavními kritérii pro získání ​​malých grantů byl proveditelný plán posilování jejich kapacit a vypracování návrhu minimálně dvouletého strategického plánu organizace. To umožní nevládním organizacím, aby se staly skutečnými hráči v občanské společnosti v regionu a aby přispěly v dlouhodobém horizontu k zapojení mládeže do veřejného života.

Nové výukové metody na školách:Učitelé na 50 školách zavádějí nové metody výuky o lidských právech prostřednictvím dokumentárních filmů. Atraktivní soubor učebních pomůcek s dokumentárními filmy pomáhá otevřít diskusi o kontroverzních tématech na školách. Učitelé přinášejí do hodin nové metody a zapojují do jejich realizace každým rokem více a více studentů.

K celkové realizaci projektu výrazným způsobem přispívá spolupráce s těmito partnery a zainteresovanými stranami: Sdružení pro rozvoj veřejného života (Community Development Association, CDA) XXI (místní partner), Agora CE (Central Europe, střední Evropa)., Ministerstvo sportu a mládeže a Ministerstvo školství a vědy Gruzie.

.