Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen, 2012

 

ADRA

Cílem projektu je posílit v Gruzii, zejména v regionech, kapacity místních neziskových organizací, které pracují na poli pomoci obětem domácího násilí. Projekt plánuje přispět k dosažení vysokých standardů ochrany před domácím násilím, zaměřuje se na zlepšení kvality poskytovaných služeb v právních poradnách a regionálních centrech síťové organizace sdružující neziskové organizace poskytující služby obětem. Vzhledem k tomu, že na gruzínské straně je zapojen velmi silný partner na poli vytváření legislativy, díky podpoře advokativních a lobbyingových aktivit z české strany je posilováno i vytváření norem, které institucionalizují model ochrany obětí domácího násilí do platného právního rámce v zemi. V projektu dochází k předáváníé zkušeností odborníků z České republiky jak na poli právního poradenství obětem domácího násilí, tak i v širším kontextu péče o ně, zejména pak uplatnění multidisciplinárního přístupu při zapojení všech složek podílejících se na řešení jednotlivých případů (sociální pracovníci, psychologové, právníci, policisté) včetně participace všech zúčastněných (oběť, pachatel, rodinní příslušníci).

.