Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Gruzie

 

V roce 2014 je za finanční podpory programu transformační spolupráce v Gruzii realizováno 5 projektů v celkové výši 5.438.950,- Kč

Člověk v tísni, o.p.s. - Podpora transparentnosti a efektivnosti rozhodovacích procesů na místní úrovni v Gruzii - Záměrem projektu je podpořit veřejnost ve snaze o posílení transparentnosti rozhodovacích procesů na místní úrovni a zvýšit odpovědnost místních zastupitelů. V jeho rámci dojde k nastavení systematické spolupráce mezi občany, zástupci nevládního sektoru a místní samosprávou při identifikaci a transparentním řešení obecních problémů ve třech vybraných municipalitách (v každé žije cca 80 000 obyvatel). Základním nástrojem jsou obecní akční plány, které budou připraveny, realizovány a monitorovány ve spolupráci místních samospráv s představiteli občanů. Podstatnými prvky projektu jsou užší provázanost místních NNO s občany a systematické zapojování mladých lidí do řešení obecních otázek. Projekt podpořen na dva roky ve výši 3.363.200,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace ve výši 1.938.950,- Kč. 

Charita Česká republika -  Support of Youth Civic Participation in Batumi, Georgia - Cílem projektu je přimět místní správu města Batumi k vytvoření a schválení strategie zapojení mladých lidí do dění ve městě. K tomu má sloužit na jedné straně vzdělávání relevantních zaměstnanců města (školení v plánování, sdílení zahraničních zkušeností, analýza stávajících programů pro mládež, série veřejných diskusí) a na straně druhé práce s mladými lidmi – informování o možnostech  místní správy, stáže na radnici, podíl na vytváření strategie, workshop. Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.100.000,- Kč.

Projekt pokračující z minulého roku:

Nesehnutí Brno - Cesty iniciativy v Gruzii, Abcházii a Jižní Osetii - Projekt podpořen na dva roky ve výši 4 800 000,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace ve výši 2.400.000,- Kč. Cílem projektu je posílit občanskou společnost a nezávislá média v GE, AB a JO. Mělo by se tak dít jednak rozvojem spolupráce se stávajícími partnery ve všech třech územích, jejich propojováním a navazováním kontaktů s partnery v ČR a v Evropě, jednak navázáním kontaktů a tréninky nových iniciativních skupin a dosud nezapojených menších organizací s potenciálem dosahovat konkrétních výsledků. Žadatel plánuje oslovit sto nových iniciativ, z nichž 9 nejperspektivnějších absolvuje sérii školení (plánování, kampaně, mikrogranty…). Zástupci již pokročilejších organizací absolvují krátko a střednědobé studijní pobyty v ČR, zapojí se do internetové komunikační platformy. V rámci projektu budou rovněž pokračovat osvětové aktivity o situaci na Kavkaze v ČR.

Informace k projektům realizovaných v minulých letech najdete níže:

Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen, 2013

ADRA více ►

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II., 2013

NESEHNUTÍ více ►

Pilotní projekt na podporu občanské participace v Jižní Osetii přenosem české transformační zkušenosti, 2013

NESEHNUTÍ více ►

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II, 2012

NESEHNUTÍ více ►

Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii, 2012

AGORA, Central Europe více ►

Aktivní zapojení mládeže do veřejného života obce - Podpora rozvoje občanské společnosti v Gruzii, 2012

Člověk v tísni, o.p.s. více ►

Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen, 2012

ADRA více ►

Projekt konzultací a technické podpory pro gruzínská nezávislá média, 2012

Transitions, o.p.s. více ►

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii, 2011

Nesehnutí více ►

Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy Batumi, Autonomní republika Adžára, Gruzie, 2011

Charita Česká republika více ►

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii, 2011

Transparency International, 2011 více ►

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, 2011

Charita ČR, 2011 více ►

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, 2010

Charita Česká republika, 2010 více ►

Podpora a posílení činnosti gruzínských NGO formou vzdělávacích programů, podpora vzniku místní samosprávy v nově vystavěných vesnicích pro běžence a prohloubení stávající spolupráce, 2010

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., 2010 více ►

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii, 2010

Transparency International – Česká republika, o.p.s., 2010 více ►

Podpora transparentnosti a komunikace v Gruzii, 2010

Agora CE, 2010 více ►

Podpora činnosti nevládních organizací pracujících s běženci a vnitřně přesídlenými osobami v Gruzii / Support to Non-governmental Organizations Working with Refugees and Internally Displaced Persons in Georgia, 2007

Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2007 více ►

.