Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora činnosti nevládních organizací pracujících s běženci a vnitřně přesídlenými osobami v Gruzii / Support to Non-governmental Organizations Working with Refugees and Internally Displaced Persons in Georgia, 2007

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2007

Organizace pro pomoc uprchlíkům: Podpora činnosti nevládních organizací pracujících s běženci a vnitřně přesídlenými osobami v Gruzii

OPU letos již druhým rokem realizovala projekt Podpora činnosti nevládních organizací pracujících s běženci a vnitřně přesídlenými osobami v Gruzii, který byl podpořen v rámci transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Navázali jsme tak na aktivity započaté v loňském roce a naším cílem bylo nadále přispívat k rozvoji činnosti gruzínských nevládních organizací pracujících s běženci a dílem i k rozvoji občanské společnosti v Gruzii. Gruzínskou partnerskou organizací se stala konfederace Cchinvalskij dom, sdružující patnáct menších organizací pracujících výhradně s běženci ze Cchinnvali (konfliktní zóna v Jižní Osetii). Šlo nám o proškolení sociálních pracovníků a právníků jednotlivých členských organizací a o přenesení českého modelu spolupráce nevládních organizací na bázi zastřešující organizace a o zapojení gruzínských nevládních organizací do evropských struktur (Evropská rada pro uprchlíky a exulanty - ECRE). za klíčové jsme považovali uskuteční II. ročníku semináře česko - gruzínské sociálně právní kliniky, určené pracovníkům nevládních organizací, státní správy a studentům vysokých škol.
Součástí aktivit byl i výměnný probyt dvou pracovníků OPU v Gruzii a dvou pracovníků partnerské organizace v České republice. Během červnového pracovního pobytu v Gruzii se pracovníci OPU setkali s mnoha zástupci nevládních organizací pracujících přímo v konfliktní zóně, navštívili ubytovací centra pro běžence, uskutečnili jedenáct pracovních setkání, během nichž bylo proškoleno 27 sociálních pracovníků a právníků, setkali se s představiteli a studenty Cchinvalské státní univerzity v Gori a s pracovníky Ministerstva pro záležitosti běženců a vnitřně přesídlených osob. Velmi zajímavá byla především návštěva ve výrobním cechu pro výrobu plastových oken, který zaměstnává výhradně běžence ze cchinvalského regionu. Velmi si ceníme toho, že se o naše aktivity v Gruzii zajímají rovněž představitelé státních struktur. Naši gruzínští partneři dojednali pracovní schůzku s ministrem pro záležitosti běženců a jejich rozmístění Gruzínské republiky Giorgim Cheviashvilim, jelikož však musel nečekaně odcestovat do Arménie, ze schůzky sešlo, avšak o aktivitách OPU v Gruzii a o realizovaném projetu transformační spolupráce byl našimi partnery informován. Během našeho pobytu v Gruzii jsme se dvakrát sešli s ministryní pro záležitosti běženců vlády Jižní Osetie Lali Puchajevou, přítomni byli i čtyři další pracovníci ministerstva. Zásadní pro nás byla zejména schůzka s prezidentem Jižní Osetie Dmitrijem Sanakojevem, která se uskutečnila ve městě Kurta (sídle progruzínské vlády), přímo na hranici konfliktní zóny u města Cchinvali. Schůzky se zúčastnila i ministryně pro záležitosti běženců a gubernátor Jižní Osetie. Prezidenta Sanakojeva, který již věděl o aktivitách OPU v rámci transformační spolupráce v roce 2006, jsme informovali o dalších záměrech OPU v Gruzii, setkali jsme se z jeho stran s podporou a přislíbil i finanční spoluúčast na našich konkrétních projektech. Po ukončení schůzky jsme se setkali s redaktory gruzínské televize, které jsme informovali o realizovaném projektu a o našich plánovaných aktivitách (pro zpravodajskou relaci).
Gruzínští kolegové navštívili Českou republiku v červenci 2007 a měli možnost blíže se seznámit se systémem práce českých nevládních organizací, prohlédnout si azylová, integrační a detenční zařízení v ČR, uskutečnili se i dva semináře pro pracovníky nevládních organizací a státní správy. Součástí pobytu gruzínských kolegův ČR bylo i plánování dalších společných aktivit a zejména obsahové a formální stránky II. sociálně právní kliniky, která se konala v září 2007 ve Tbilisi. Dvoudenního semináře, na kterém zaznělo deset přednášek ze sociální, právní a migrační problematikou se zúčastnilo celkem 48 osob - pracovníků nevládních organizací, státních složek a studentů vysokých škol.
Během pobytu v Gruzii jsme si vytvořili situační analýzu týkající se potřeb pracovníků jednotlivých nevládních organizací, v budoucnu se budeme soustředit na práci s organizacemi, které pracují přímo v terénu v oblasti konfliktní zóny a věnují se výhradně běžencům z cchinvalského regionu (Jižní Osetie).


OPU implemented for the second year a project called Support to Non-governmental Organizations Working with Refugees and Internally Displaced Persons in Georgia. We based our project on experience gained from the pilot project implemented in 2006. By exercising the project activities OPU contributed to the development of Georgian NGOs working with refugees and IDPs as well as the development of the Georgian civil society. The Confederation Cchinvali House, a coalition of 15 NGOs helping IDPs from the Cchinvali region (South Ossetia), was our partner in the last project. In frame of the project, OPU trained social and legal counsellors from the various non-govermental organizations and tried to implement Czech and EU based NGO cooperation models to the Georgian reality. Our aim was to motivate Georgian NGOs to take an active role in European NGO networks. We also coorganized Legal and Social Clinics course for NGO practitioners in Georgian NGOs.

An exchange of employees program was another part of the project. Two Georgian experts have an opportunity to visit Czech governmental and non-governmental experts from the field of assistance to refugees and immigrants. The Czech representatives, during their visit of Georgia in June 2007, met many NGO experts from the Cchinvali conflict zone, visited accommodation centers for IDPs, provided lessons to 27 NGO practitioners, participated in 11 working meetings including meetings with students of the Cchinvali State University in Gori and officials from the Ministry of Refugee and Internally Displaced Persons Affairs. One of the most interesting visits was the visit of small business factory for producing plastic windows run by IDPs. OPU also met the South Georgian (pro-Georgian) Minister for Refugee and IDP Affairs Ms. Lali Puchajeva. OPU also had a meeting with the South Georgian (pro-Georgian) President Mr. Dmitrij Sanakoev who assured us about his support to our activities for the benefit of refugees and IDPs from South Ossetia. The meeting was held in the city of Kurta, the provisional capital right at the border to the conflict zone. After the meeting, an interview for the TV highlighted the presence of Czech support in Georgia.

The Georgian colleagues visited the Czech Republic in July 2007. They had an opportunity to experience the working methods of Czech NGOs, see how the refugee accommodation centers and detention centers are organized in the Czech Republic. Two seminars with participation of governmental and non-governmental experts took place as well. We also explored the possibilities of the future joint cooperation and the final content of the Clinics course in Georgia taking place in September 2007. The two days seminar, with 10 lectures on social, legal and migration themes, were attended by 48 Georgian colleagues from non-govermental and governmental institutions as well as University students.

An analysis of Georgian NGO employees´ needs has been drafted as one of the outputs of the project. In future, we would like to focus our effort on supporting organizations working directly with IDPs in the Cchinvali conflict zone in South Ossetia.

.