Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora a posílení činnosti gruzínských NGO formou vzdělávacích programů, podpora vzniku místní samosprávy v nově vystavěných vesnicích pro běžence a prohloubení stávající spolupráce, 2010

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., 2010

    Projekt představoval rozšíření aktivit OPU v Gruzii od roku 2006 a jeho záměrem bylo podpořit práci gruzínských NGO sdružených v Konfederaci Cchinvalskij dom a rozšíření působení již existujících Česko-gruzínských center v Tbilisi a Gori. Šlo nám zejména o aktivní zapojení běženců žijících v nově vystavěných vesnicích pro běžence Cerovani, Koda a Verchvebi do veřejného života a práce v místní samosprávě, čehož jsme docílili proškolením vytipovaných 31 lídrů v rámci tří třídenních výukových cyklů. Cykly, které vedli 3 gruzínští a 6 českých lektorů, zahrnovaly oblast gruzínského zákonodárství, fungování neziskového sektoru, azylové a migrační problematiky EU, nelegální migrace, přípravy projektů, fundraisingu. Pomohli jsme jim rovněž v administrativním procesu založení a registrace tří nových NGO, které budou na místní úrovni hájit zájmy běženců a podpoří práci místních samospráv. Součástí aktivit byl i výměnný pracovní pobyt pro 4 pracovníky gruzínských nevládních organizací, kteří měli možnost seznámit se konkrétně s prací českých organizací a se státními institucemi pracujícími s uprchlíky.

     Šlo nám i o prezentaci a publikaci aktivit OPU v regionu (v rámci podpory z programu transformační spolupráce MZV 2006 – 2010) v Gruzii i v ČR pracovníkům ministerstev (MZV, MV – SUZ, OAMP), krajských úřadů a úřadů místní samosprávy. Představitelé uvedených institucí byli osloveni akcemi v rámci celé realizace projektu – kulatý stůl, seminář – i v závěru projektu tištěnou zprávou o realizaci projektu v češtině, angličtině, ruštině a gruzínštině. Významným výstupem projektu je rovněž výukový materiál a manuál shrnující postupy registrace nevládních organizací.

1.300.000,- Kč

.