Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii, 2010

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s., 2010

Realizátor: Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Partnerská organizace: Transparency International – Gruzie (TIG)

Finanční příspěvek MZV: 749.791,- Kč

Cílem projektu byla podpora nevládních organizací a občanských aktivit k omezování korupce a zvyšování transparentnosti veřejné správy v Gruzii. Prostředkem naplnění tohoto cíle pak bylo posílení kapacity Transparency International – Gruzie (TIG) v oblasti poskytování právního poradenství osobám dotčeným korupčním jednáním představitelů veřejné moci a podpora spolupráce TIG s novináři a představiteli státní správy v oblasti korupce.

Vlastní realizace projektu navázala na dosažené výsledky a zkušenosti z projektu „Implementace Právního protikorupčního poradenského střediska v Gruzii“, řešeného z grantu MZV v roce 2009, v rámci kterého bylo při TIG vybudováno Právní protikorupční středisko (ALAC).

V rámci prvního roku tohoto dvouletého projektu se uskutečnily dva studijní pobyty pracovníků TIG v České republice a dvě cesty pracovníků TIC do Gruzie, distanční konzultace prostřednictvím e-mailu pak probíhaly po celý rok.

Studijní cesty do ČR umožnila pracovníkům TIG-ALAC setkat se širším okruhem spolupracovníků TIC ado hloubky se seznámit s činností TIC, včetně aktivní kritické spolupráce s veřejnou správou. Účastníci z obou týmů si také vyměnili zkušenosti s využitím právních úprav v obou zemích a pracovali nad rozborem konkrétních kauz. Výsledkem je plně vyškolený tým TIG-ALAC, který je schopen pomoci gruzínským občanům, kteří si stěžují na korupční prohřešky veřejné správy. Současně si pracovníci TIG během školení osvojili technické (ne-právní) metody a standardy práce ALACU, například pro jednání s klienty, ochranu osobních dat nebo PR aktivity.

Během dvou cest pracovníků TIC do Gruzie byly uspořádány semináře pro novináře i pro zástupce veřejné správy. Novináři se dozvěděli o formách spolupráce s neziskovým sektorem při požadování transparentnosti a volného přístupu k informacím i při odhalování korupčních případů. Druhý seminář se věnoval veřejným zakázkám a byl určen vedoucím pracovníků zabývajícím se akvizičním procesem v Agentuře pro veřejné zakázky a na klíčových ministerstvech. Realizován byl i protikorupční seminář pro studenty oboru veřejná správa.

.