Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora protikorupčních aktivit v Gruzii, 2011

 

Transparency International, 2011

Realizátor:   Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TIC)

Partnerská organizace:             Transparency International – Georgia (TIG)

Finanční příspěvek MZV:  754.367,61 Kč

Rok 2011 byl třetím a posledním rokem realizace projektu, jehož záměrem bylo přispět k budování občansky aktivní a sebevědomé gruzínské veřejnosti, která se bude domáhat řádné a průhledné správy věcí veřejných a tímto prostřednictvím snižovat míru korupce v zemi. Projekt byl realizován Transparency International – Česká republika (dále jen TIC) a jejím partnerem, Transparency International – Gruzie (dále jen TIG).  

V prvním roce projektu byly aktivity upřeny směrem k podpoře činnosti gruzínské Právní protikorupční poradny (dále jen „ALAC“) a vytváření širšího zázemí pro její činnost. TIC, která sama úspěšně provozuje ALAC již 7 let, poskytla gruzínským partnerům komplexní proškolení, konzultace i výměnu zkušeností ohledně efektivních aktivit ALACU. Výsledkem je schopnost pracovníků TIG-ALAC poskytnout nezbytnou asistenci gruzínským občanům, kteří vznesou stížnost na korupční jednání ze strany veřejné správy. V gruzínských podmínkách se jedná zejména o machinace se vklady do katastrálních registrů, v poslední době pak zneužívání veřejných prostředků na volební agitaci. V rámci projektu byla vydána i brožura „Zastavte zneužívání veřejných prostředků“ (prosinec 2011), poukazující právě  na případy zneužívání veřejných prostředků pro stranické cíle.

Individuální poradenství občanům a jejich podpora při odporu vůči korupčním praktikám musí být doplněno i působením veřejným, které upozorňuje na opakující se korupční problémy a zejména propaguje případy, kdy byl občanský odpor vůči korupcí ovlivněným nezákonnostem úspěšný. Zde hrají klíčovou úlohu svobodná média. Proto se další část projektu orientoval na podporu svobodného působení médií, zejména na podporu spolupráce médií s nevládními organizacemi a na podporu dovedností investigativní žurnalistiky.

Proto se s cílem  zajistit širší podporu pro práci ALACu v řadách novinářů se v prvním roce projektu konaly dvě  akce: seminář pro novináře o investigativních praktikách a spolupráci s nevládními organizacemi (Kutaisi, květen 2010), kurz o prevenci korupce pro studenty veřejné správy a mediálních studií (Tbilisi, květen 2010).

Poslední cílovou skupinou projektu byla veřejná správa. Povzbuzování konstruktivně-kritického dialogu nevládních organizací s orgány veřejné správy a budování image TIG jako nositele protikorupční odbornosti představovalo třetí cíl projektu. V otázkách spolupráce TIG se státní správou reagoval projekt operativně na aktuální zájem a problémy na gruzínské straně a zaměřil se na tematicky specifičtější oblasti veřejných zakázek a fungování kontrolního systému. Byl realizován seminář pro zástupce státní  správy k veřejným zakázkám (Tbilisi, říjen 2010) a aktivity zaměřené na kontrolní systémy a fungování nezávislých kontrolních orgánů – školení pro gruzínské partnery v Praze (březen 2011) a seminář za účasti člena kontrolního výboru PSP ČR v Tbilisi (červen 2011).

Během projektu se TIC podařilo navázat dobrý kontakt s velvyslanectvím ČR v Tbilisi a diskutovat s jeho představiteli důležité otázky realizace projektu. Zástupce ZÚ se také zúčastnil důležitého semináře k veřejným zakázkám v říjnu 2010. Semináře ke kontrolním institucím v červnu 2011 se zúčastnil český velvyslanec Ivan Jestřáb.

 

.