Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii, 2011

 

Nesehnutí

V rámci projektu byly uspořádány dva třídenní semináře transformační spolupráce v Tbilisi a Suchumi, kde odborní lektoři a lektorky předali celkem 50 zúčastněným zástupcům a zástupkyním neziskových organizací a nezávislých médií zkušenosti z oblasti občanské participace, demokratických principů, lidských práv, fundraisingu, vedení osvětových kampaní, práce s médii a využívání sociálních sítí a nových médií v kampaních.

Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech angažování se ve veřejných věcech byly uspořádány večerní projekce filmových dokumentů s lidskoprávní tematikou. Dokumenty a na ně navazující debaty se týkaly mezinárodních konfliktů a možností jejich vnímání a řešení, kampaně týkající se vlivů dopravy ve městě na zdraví a životní prostředí obyvatel a možnosti informovat o dění ve své zemi celý svět prostřednictvím moderních informačních technologií.

Z projektů předložených účastníky a účastnicemi seminářů byly vybrány 3 mikroprojekty v Gruzii a 3 v Abcházii a podpořeny částkou 1200 EUR. Projekty v Gruzii se týkaly témat účasti veřejnosti při projednávání velkých projektů výstavby v Batumi, podpory angažovanosti vnitřně přesídlených osob a zvyšování jejich informovanosti v Kutaisi a vzdělávání o lidských právech a právech dětí v Tbilisi. V Abcházii se projekty týkaly vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě, ochrany přírody a životního prostředí v abchazských horách a národním parku a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto tématu, a podpory uvědomělého dobrovolnictví mezi studenty a studentkami abchazské státní univerzity.

Zároveň s mikroprojekty byly vybrány jejich realizátorky k účasti na desetidenním studijním pobytu v České republice, kde se seznámily s prací různých neziskových organizací (ekologických, sociálních, lidskoprávních), s médii, setkaly se s různými občanskými aktivisty a aktivistkami, zúčastnily se tiskové konference, kde informovaly o své činnosti, absolvovaly celodenní návštěvu centra environmentálního vzdělávání, měly kulturní program a společně se skupinou českých studentů a studentek se účastnily třídenní víkendové školy na Masarykově univerzitě. Zde proběhly přednášky a besedy se zajímavými odborníky a odbornicemi na celkem 8 témat ve čtyřech blocích (média, ekonomie, občanská společnost, věda a společnost).

Na webových stránkách http://kavkaz.nesehnuti.cz byly publikovány informace o probíhajících aktivitách, publicita proběhla také na blogu NESEHNUTÍ, v rámci několika mediálních výstupů vzniklých díky uspořádané tiskové konferenci (zejména reportáž ČT24 s přímou účastí dvou kavkazských stážistek) a v časopisu PŘES, jehož jedno vydání bylo celé věnované tématu Kavkazu. V prosinci v rámci Týdne lidských práv proběhlo v Brně promítání filmu Na hranicích impéria pojednávajícího o gruzínsko-abcházském konfliktu pro veřejnost a beseda s autorkou Petruškou Šustrovou.

Výše finanční podpory MZV: 2.100.000 Kč

.