Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II, 2012

 

NESEHNUTÍ

Aktivity a výstupy: V rámci projektu byly uspořádány dva třídenní semináře transformační spolupráce v Kutaisi a Suchumi, kde odborní lektoři a lektorky předali celkem 53 zúčastněným zástupcům a zástupkyním neziskových organizací a nezávislých médií zkušenosti z oblasti občanské participace, vedení občanských kampaní, práce s novými médii, negrantového financování neziskových organizací a sociálního podnikání a bezpečnosti v elektronické komunikaci.

Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech angažování se ve veřejných věcech byly uspořádány večerní projekce filmových dokumentů s lidskoprávní tematikou. Dokumenty a debaty se týkaly gruzínsko-abchazského konfliktu a způsobů novinářské práce v souvislosti s tím, angažovanosti žen v mírovém hnutí a problematice intenzivního zemědělství a jeho dopadů na životní prostředí.

Z projektů předložených účastníky a účastnicemi seminářů byly vybrány 3 mikroprojekty v Gruzii a 3 v Abcházii a podpořeny částkou 1200 EUR. Projekty v Gruzii se týkaly zřízení linky důvěry pro mládež v Kutaisi, podpory podnikání venkovských žen v regionu Imereti a propagace témat ochrany zvířat a vegetariánství, v Abcházii šlo o projekt novinářské skupiny za zrušení trestného činu pomluvy, integraci dětí s postižením do společnosti a veřejnou kampaň týkající se dopravních nehod. Projekty jsme průběžně monitorovali i podporovali např. dodáváním informací a kontaktů.

Zároveň s mikroprojekty byly vybrány jejich realizátorky a realizátor k účasti na desetidenním studijním pobytu v České republice, kde se seznámili s prací různých neziskových organizací (ekologických, sociálních, lidskoprávních), s médii, setkali se s různými občanskými aktivisty a aktivistkami, zúčastnili se tří besed, kde informovali o své činnosti, dění na jižním Kavkaze a situaci tamní občanské společnosti, absolvovali celodenní vícetématický field trip a kulturní program.

Dále byly vybrány dvě organizace, které v roce 2013 obdrží mezogranty ve výši 3.000 EUR – podpořen byl projekt abchazských novinářek a novinářů za zlepšení svobodného přístupu k informacím a projekt zabývající se regulací heren, kasin a sázkových kanceláří v Kutaisi. V Abcházii v říjnu proběhlo strategické plánování kampaně podpořené mezograntem a za účasti 9 osob z projektového týmu a externího facilitátora vznikl strategický plán aktivit.

Byla prověřena situace neziskového sektoru v Jižní Osetii, navázány kontakty a komunikace s nejdůležitějšími tamními občanskými iniciativami a analyzovány možnosti transformační spolupráce. Na základě toho byl připraven pilotní projekt, který bude realizován v roce 2013.

Vznikla nezávislá internetová komunikační platforma pro podporované iniciativy, na které je přihlášeno 32 účastníků a účastnic a bude dále rozvíjena.

Projekt a jím řešená témata měla publicitu na webových stránkách www.cestainiciativy.cz (v angličtině na www.initiativeway.org), dále na blogu NESEHNUTÍ, sociálních sítích Facebook, Google+ a Twitter, a v časopisu PŘES: hranice, předsudky, lhostejnost. Aktivity projektu byly prezentovány na Letní škole rozvojové spolupráce v Olomouci, Škole občanské iniciativy na Luckém vrchu, na Univerzitě Palackého pro studenty Katedry rozvojových studií a na besedě pro Centrum pro bezpečnostní a strategická studia a Fakultu sociálních studií v Brně.

Výše finanční podpory MZV: 2.000.000 Kč

.