Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přenosem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii II., 2013

 

NESEHNUTÍ

Aktivity a výstupy: V rámci projektu byly uspořádány dva třídenní semináře transformační spolupráce v Kutaisi a Suchumi, kde odborní lektoři a lektorky předali celkem 47 zúčastněným zástupcům a zástupkyním gruzínských a abchazských neziskových organizací a nezávislých médií zkušenosti z oblasti občanské participace, vedení občanských kampaní, práce s novými médii, protikorupčních aktivit, mezinárodních nástrojů ochrany práv a práce s předsudky a stereotypy.

Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech angažování se ve veřejných věcech byly uspořádány večerní projekce filmových dokumentů s lidskoprávní tematikou, týkaly se např. problematiky ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv v zemích třetího světa či tématu předsudků a rasismu.

Z projektů předložených účastníky a účastnicemi seminářů byly vybrány 3 mikroprojekty v Gruzii a 3 v Abcházii a podpořeny částkou 1400 EUR a průběžným poradenstvím, dodáváním informací a kontaktů. Projekty v Gruzii se týkaly upozorňování na problém domácího násilí pomocí představení divadla fórum, nadměrného používání pesticidů v zemědělství a otázce nakládání s odpady ve městě Akhaltsikhe. V Abcházii šlo o veřejnou kampaň týkající se dopravních nehod a dva ekologicky zaměřené projekty – jeden zacílený na ochranu zeleně v Suchumi a druhý na cyklistiku jako šetrnou formu dopravy.

Zároveň s mikroprojekty byly vybrány jejich realizátorky a realizátor k účasti na desetidenním studijním pobytu v České republice, Slovensku a Maďarsku, kde se seznámili s prací různých neziskových organizací (ekologických, sociálních, lidskoprávních), s médii (Česká televize, Rádio Svoboda ad.), setkali se s různými občanskými aktivisty a aktivistkami, navštívili kancelář veřejného ochránce práv a absolvovali celodenní tematický field trip a kulturní program.

Dvě organizace byly v roce 2013 podporovány grantem ve výši 3.000 EUR: šlo o projekt abchazských novinářek a novinářů za zlepšení svobodného přístupu k informacím a projekt zabývající se regulací heren, kasin a sázkových kanceláří v Kutaisi. V Kutaisi v lednu proběhlo strategické plánování kampaně a za účasti 5 osob z místní iniciativní skupiny a externího facilitátora vznikl strategický plán aktivit, který pomohl organizaci během roku systematicky a cíleně pracovat na řešení rozšířeného problému gamblingu nezletilých.

Nad rámec projektu byla ještě některým výše uvedeným iniciativám navýšena podpora a mimořádně byly podpořeny dvě nové nadějné iniciativy: 400 EUR LGBT organizaci na uspořádání veřejné debaty o právech menšin v Tbilisi a 400 EUR ženskoprávní organizaci v abchazském městě Gal/i na kampaň proti genderovému násilí.

Vznikla internetová komunikační platforma v podobě skupiny na Facebooku, které se aktivně účastní 83 zástupců a zástupkyň občanských iniciativ především ze zemí jižního Kavkazu.

Více o projektu a dalších aktivitách NESEHNUTÍ na Kavkaze lze najít na www.cestainiciativy.cz (v angličtině na www.initiativeway.org), dále na blogu NESEHNUTÍ, sociálních sítích Facebook a Twitter, a v časopisu PŘES: hranice, předsudky, lhostejnost. Aktivity projektu byly také prezentovány na několika veřejných besedách a nad rámec projektu pokračovalo vydávání měsíčního přehledu zpravodajství z jižního Kavkazu pro českou veřejnost.

Výše finanční podpory MZV v roce 2013: 2.000.000 Kč

.