Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora aktivního zapojení mladých lidí do irácké občanské společnosti, 2013

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizátor: Člověk v tísni, o.p.s.

Výše finanční podpory: 2 100 000 Kč

Dlouholeté zkušenosti ČvT z různých koutů světa dokazují, že dokumentární filmy představují skvělou pomůckou k vyúce výchovy k občanství a lidským právům. Jejich názornost a atraktivita pomáhají žákům pochopit často abstraktní pojmy jako jsou demokracie, politická participace, rovnost pohlaví či ochrana životního prostředí, a podnítit jejich zájem o probíraná témata. Pokud jsou projekce doprovázeny vhodnými aktivitami, podporují ve třídě rozvoj diskuse, nutí žáky klást otázky, hledat odpovědi a paralely ke svému vlastními životu a zkušenostem. Díky tomu žáci rozvíjejí své kritické myšlení a hledají cesty, jak mohou sami přispět k řešení některých problémů. ČvT podporuje rozšíření této metodologie na středních školách v iráckém guvernorátu Erbíl již od roku 2012.

V roce 2013 spolupracoval ČvT s 21 školami, kde probíhaly pravidelné projekce doprovázené interaktivními aktivitami. ČvT zorganizoval tři školení pro učitele občanské výchovy o využití dokumentárních filmů a interaktivních metod výuky. Kromě toho byla tato výuková metodologie začleněna do osnovy kurzu pro budoucí pedagogy, studenty Univerzity Salahaddin, kteří pak chodili promítat do projektových škol v rámci své dobrovolné praxe.               

Kromě podpory dokumentárních filmů a interaktivních metod výuky byl součástí projektu i renovační komponent, jehož cílem bylo zapojení komunity (zejména rodičů žáků) do řešení infrastrukturních problémů škol prostřednictvím tzv. Sdružení rodičů a učitelů (Parent-Teachers Association, PTAs). Příležitost k aktivímu zapojení dostali díky tomuto mechanismu i sami žáci, kteří pomohli identifikovat nejtíživější problémy škol. Mezi výsledky drobných renovačních prací na šesti projektových školách patřila oprava hygienického zázemí, elektroinstalace, modernizace školního hřiště či vybavení školní knihovny.

.