Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kosovo

 

V roce 2014 jsou za podpory programu transformační spolupráce realizovány následující 2 projekty:

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, o. s. - Jak vdechnout antidiskriminačnímu právu život - Obsahem projektu je předat místním nevládním subjektům a pracovníkům kanceláře ombudsmana expertní znalosti s aktivním prosazováním zákazu diskriminace, zejména s vedení strategických soudních sporů a situačního testingu. Součástí projektu je workshop, týdenní studijní cesta do ČR a pilotní testingy. Projekt podpořen na jeden rok ve výši  1.031.436,- Kč.

Transitions, o. s. - Science for Change: A citizen activism project for Kosovo - Projekt se snaží prokázat efektivitu konceptu „občanské vědy” jakožto jednoho z nástrojů občanské společnosti. Tři místní uskupení se prostřednictvím monitoringu kvality ovzduší zaměří na prokázání možnosti efektivně kombinovat sběr dat od mnoha poskytovatelů s cílem dokázat, že „občanská věda“ může posílit hlas místní komunity v místním, národním a mezinárodním kontextu. Projekt podpořen na jeden rok ve výši  1.100.000,- Kč.

Projekty realizované v minulých letech (informace o projektech realizovaných v roce 2013 budou průběžně doplňovány během února/března 2014):

Kosovo - pilotní projekt akreditace kosovských měst a obcí, 2013

CzechInvent více ►

Kosovo – zlepšení prostředí pro zahraniční investice a podnikání, 2011

CzechINVENT technologická agentura, o.p.s., 2011 více ►

Kosovská debata na evropská témata, 2009

EUROPEUM, 2009 více ►

.