Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora občanské společnosti na Kubě

 

Člověk v tísni, o.p.s., 2010

Období: Leden 2010 – Prosinec 2010

Společnost Člověk v tísni realizací projektu směřovala k naplnění pěti hlavních cílů:

1.   Životaschopné, informované a kvalifikované nezávislé občanské organizace, sítě nezávislých novinářů a prodemokratické skupiny na Kubě

2.   Zlepšení životních podmínek politických vězňů v kubánských věznicích a jejich rodin

3.   Informovanost laické a odborné veřejnosti, politických představitelů a médií na národní a evropské úrovni o reálné situaci na Kubě

4.   Snaha o vliv na utváření politiky členských států EU a EU jako celku vůči kubánskému režimu

5.   Posílení role a postavení sítě nevládních organizací Europe – Cuba NGO Network

Konkrétní aktivity, kterými společnost Člověk v tísni chtěla zmíněných cílů dosáhnout se uskutečňovaly přímo na Kubě, a zároveň v České republice a v dalších evropských státech.

Přímá podpora nezávislé občanské společnosti, nezávislých novinářů a humanitární pomoc pro rodiny politických vězňů na Kubě

Asistence na ostrově samotném se soustředila do tří hlavních oblastí. Skupiny nezávislé občanské společnosti a nezávislí novináři obdrželi od společnosti Člověk v tísni pomoc v materiální a finanční podobě. Formou seminářů jim byly jim poskytnuty rovněž odborné a praktické znalosti. Současně pokračovala snaha o zlepšení životních podmínek rodin politických vězňů poskytováním humanitární pomoci.

Aktivity zvyšující povědomí české a evropské veřejnosti o situaci v oblasti lidských práv na Kubě

Společnost Člověk v tísni nadále vydávala informační bulletinu o dění na Kubě Cuba – Europe Dialogues ve dvou jazykových mutacích (anglické a španělské). Druhou mediální aktivitou je poskytování informací o Kubě v angličtině prostřednictvím internetového portálu Cubalog. K osvětě na evropské úrovni přispívá i distribuce zpráv o dění na Kubě, připravovaných výborem ICDC.

V České republice přispívá k vyššímu povědomí o situaci lidských práv na Kubě každoroční veřejná akce, která připomíná trpké výročí tzv. Černého kubánského jara.

Europe – Cuba NGO Network

Společnost Člověk v tísni je jedním ze zakládajících členů sítě sdružující neziskové organizace zabývající se lidskými právy na Kubě s názvem Europe – Cuba NGO Network. V roce 2010 proběhla dvě setkání členů sítě a byla vydána dvě společná prohlášení, která reagovala na  politiku EU vůči Kubě.

.