Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora občanské společnosti na Kubě, 2011

 

Člověk v tísni

Realizace projektu společnosti Člověk v tísni přispívá k dosažení těchto pěti cílů:

1.   Existence životaschopných, informovaných a kvalifikovaných nezávislých občanských organizací, sítě nezávislých novinářů a prodemokratických skupin na Kubě

2.   Zlepšení životních podmínek politických vězňů v kubánských věznicích a jejich rodin

3.   Dosažení větší informovanosti laické a odborné veřejnosti, politických představitelů a médií na národní a evropské úrovni o reálné situaci na Kubě

4.   Ovlivňovat utváření politiky členských států EU a EU jako celku vůči kubánskému režimu

5.   Posilovat roli a postavení sítě nevládních organizací Europe – Cuba NGO Network

Tyto cíle byly naplňovány díky konkrétním aktivitám uskutečňovaným jak přímo na Kubě, tak v České republice a dalších státech Evropy.

 

Přímá podpora nezávislé občanské společnosti, nezávislých novinářů a humanitární pomoc pro rodiny politických vězňů na Kubě

Příjemce podpory přímo na ostrově je možno rozdělit do tří skupin. Systematicky je poskytována pomoc organizacím nezávislé občanské společnosti ve formě vzdělávání, materiální, finanční a informační podpory. Během seminářů byli místní aktivisté seznámeni s logikou projektového řízení a s tím, jak školit ostatní. Vzhledem ke klesajícímu počtu vězňů pokračovala snaha o zlepšení životních podmínek rodin politických vězňů poskytováním humanitární pomoci v menší míře.

 

Aktivity zvyšující povědomí české a evropské veřejnosti o situaci v oblasti lidských práv na Kubě

Veřejnost je informovaná prostřednictvím semestrálně vydávaného informačního bulletinu v anglické a španělské verzi Cuba – Europe Dialogues. On-line mediální aktivitou je poskytování informací o Kubě v angličtině na portálu Cubalog.eu. Zainteresovaným kontaktům čtyřikrát za rok rozesíláme stručný přehled zpráv o dění na Kubě. V České republice přispívá k vyššímu povědomí o situaci lidských práv na ostrově každoroční veřejná akce, která se koná u příležitosti výročí tzv. Černého kubánského jara.

Europe – Cuba NGO Network

Společnost Člověk v tísni je jedním ze zakládajících členů sítě sdružující neziskové organizace zabývající se lidskými právy na Kubě s názvem Europe – Cuba NGO Network. V roce 2011 proběhla dvě setkání členů sítě a byla vydána dvě společná prohlášení v reakci na politiku EU vůči Kubě.

Výše obdržené dotace z prostředků MZV: 1.515.000,00 Kč

.