Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora občanské společnosti na Kubě, 2012

 

Člověk v tísni

Realizace projektu společnosti Člověk v tísni přispívá k dosažení těchto pěti cílů:

1. Větší kapacita a samostatnost skupin občanské společnosti a zvýšená kvalifikace nezávislých novinářů na Kubě

2. Zlepšené životní podmínky politických vězňů v kubánských věznicích a jejich rodin

3. Informovaná laická i odborná veřejnost na národní a evropské úrovni o reálné situaci na Kubě

4. Posílení vlivu na utváření politiky členských států EU a EU jako celku vůči kubánskému režimu

5. Fungující síť evropských nevládních organizací Europe-Cuba NGO Network

Tyto cíle byly naplňovány díky konkrétním aktivitám uskutečňovaným jak přímo na Kubě, tak v České republice a dalších státech Evropy.

 

Přímá podpora nezávislé občanské společnosti, nezávislých novinářů a humanitární pomoc pro rodiny politických vězňů na Kubě

Příjemce podpory přímo na ostrově je možno rozdělit do tří skupin. Systematicky je poskytována pomoc organizacím nezávislé občanské společnosti ve formě vzdělávacích seminářů, materiální, finanční a informační podpory, nezávislým novinářům je navíc předáván speciální software na editování samizdatů. Na seminářích se místní aktivisté seznamují s logikou projektového řízení a s tím, jak školit ostatní. V oblasti humanitární podpory byl ověřen současný stav politických vězňů a jejich rodiny obdržely finanční pomoc a léky. 

Aktivity zvyšující povědomí české a evropské veřejnosti o situaci v oblasti lidských práv na Kubě

Veřejnost je dvakrát do roka informovaná prostřednictvím digitálního informačního bulletinu Cuba – Europe Dialogues v anglické a španělské verzi. On-line mediální aktivitou je poskytování informací o Kubě v angličtině na portálu Cubalog.eu. Zainteresovaným kontaktům čtyřikrát za rok rozesíláme stručný přehled zpráv o dění na Kubě. V České republice přispívá k vyššímu povědomí o situaci lidských práv na ostrově každoroční veřejná akce, která se koná u příležitosti výročí tzv. Černého kubánského jara.

Europe – Cuba NGO Network

Společnost Člověk v tísni je jedním ze zakládajících členů sítě sdružující neziskové organizace zabývající se lidskými právy na Kubě s názvem Europe – Cuba NGO Network. V roce 2012 proběhla dvě setkání členů sítě a byla vydána dvě společná prohlášení v reakci na politiku EU vůči Kubě.

Výše obdržené dotace z prostředků MZV: 1.533.000,00 Kč

.