Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Moldavsko

 

V roce 2014 jsou za podpory programu transformační spolupráce realizovány 3 projekty v Moldavsku v celkové hodnotě 4.161.400,- Kč.

Charita ČR - Podpora občanské participace ve venkovských oblastech regionu Cahul II - Projekt podpořen na jeden rok ve výši 1.261.400,- Kč. Projekt navazuje na loňský úspěšný projekt a cílí na aktivní členy společnosti ve vybraných venkovských lokalitách regionu Cahul, aby se skrze navázaný dialog a spolupráci s místními samosprávami podíleli na řešení problémů komunit. Znevýhodněným skupinám společnosti, jako ženám a mládeži, a zástupcům místní samosprávy budou poskytnuty školení, které posílí jejich schopnosti, důvěru a motivaci, aby se zapojili do rozhodování, která ovlivňují jejich každodenní život.

 Transitions, o. s. - Rozšiřování dovedností v oblasti nových médií v Moldavsku - Projekt podpořen na jeden rok ve výši 900.000,- Kč. Projekt navazuje na předcházející realizaci projektu na zvýšení schopností mladých lidí z Moldavska v oblasti nových médií. Cílem projektu je podpořit již vzniklou platformu mladých aktivistů a dále rozvíjet jejich dovednosti v oblasti nových médií tak, aby skrze ně mohli řešit místní problémy. Aktuální projekt se hodlá také více zaměřit na méně dostupné moldavské regiony. V rámci projektu budou organizované semináře zaměřené na oblast nových médií, konzultace pro platformy aktivistů na zvýšení dopadu jejich projektů a vytvoří se online debatní platforma.

Člověk v tísni, o.p.s. - Posilování občanské společnosti IX – Podpora občanských iniciativ v Podněstří - Projekt podpořen na dva roky ve výši 4.000.000,- Kč., na rok 2014 přiznána dotace 2.000.000,- Kč. Projekt navazující na projekty z předchozích let je zaměřen na podporu občanských iniciativ v Podněstří jednak formou finanční podpory na provoz právní poradny, která poskytuje bezplatné právní poradenství a informační servis nevládním organizacím, občanským iniciativám a jednotlivým občanům, a Klubu 19, který se stal jedinečným prostorem pro setkávání aktivistů, tak také formou vzdělávání zástupců místní občanské společnosti v oblasti prosazování občanských práv. Zároveň projekt cílí na zlepšení informovanosti zainteresovaných skupin mezinárodní a české odborné veřejnosti o aktuálních problémech občanské společnosti a celkové situaci v Podněstří.

Informace o projektech realizovaných v minulých letech:

Developing new media skills in Moldova, 2013

Transitions více ►

Posilování občanské společnosti VIII – Podpora malých nevládních organizací v Podněstří, 2013

Člověk v tísni více ►

Moldavská mládež pro Evropu, 2012

Charita ČR více ►

Moldavsko: pomoc novým/sociálním médiím zařadit se do hlavního proudu, 2012

Transtions, o.p.s. více ►

Posilování občanské společnosti VII – Podpora malých nevládních organizací, 2012

Člověk v tísni, o.p.s. více ►

Posilování občanské společnosti VI – Podpora malých nevládních organizací v Podněstří a občanských iniciativ ve vybraných regionech Moldavska, 2011

Člověk v tísni, o.p.s. více ►

Budování demokratických mostů mezi místními aktéry – mládeží a občany , 2011

AGORA Central Europe více ►

Moldavská mládež pro Evropu, 2011

Charita Česká republika více ►

Podpora rozvoje občanské společnosti ve vybraných regionech Moldavska, 2010

Agora CE, 2010 více ►

Posilování občanské společnosti V - Posilování malých nevládních organizací v Podněstří

Člověk v tísni, o.p.s., 2010 více ►

Přenos českého know-how v oblasti ekonomické transformace – budování kapacit Moldavska v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikatelských dovedností

CzechInvent, o.p.s., 2010 více ►

Přenos české transformační zkušenosti Moldavsku / Moldova - Sparing Czech Transformation Experience

Prague Security Studies Institute, 2007 více ►

Zvýšení kapacity podněsterských NGO

Člověk v tísni, 2006 více ►

.