Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Moldavská mládež pro Evropu, 2011

 

Charita Česká republika

Během prvního roku implementace byla v rámci projektu „Moldavská mládež pro Evropu“ zorganizována řada aktivit s cílem stimulovat účast mladých lidí na rozhodování a na politickém životě obecně. Realizovanými aktivitami projekt zlepšuje politické a sociální prostředí pro moldavskou mládež, a to konkrétně zvyšováním povědomí o demokratických hodnotách a napomáháním aktivnímu zapojení mládeže do veřejného života v Moldavsku.

V roce 2011 bylo dosaženo dvou projektových výstupů:

  1. Mládež se účastní rozhodovacího procesu na místní úrovni,  K dosažení tohoto výstupu vedly následující aktivity:
  • Workshop a následná kampaň „Sociální média pro sociální změnu“ mířící na problémy mládeže
  • Workshop na téma demokracie a lidská práva
  • Veřejné debaty
  • Flash mob aktivita mladých lidí „Na tvém hlasu záleží
  • Letní škola „Buď aktivní – chop se své šance“
  • Meetingy „Peer to Peer“, skupinové aktivity na školách

2.   Mládež se účastní rozhodovacího procesu na místní úrovni díky realizaci malých grantových projektů pro mládežnické iniciativy.

.