Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Moldavská mládež pro Evropu, 2012

 

Charita ČR

Projekt se zaměřil na propagaci a šíření demokratických hodnot mezi mladými lidmi v Moldavsku a aktivní zapojení mladých lidí do politického života země. Navázal tak na dřívější aktivity Charity ČR (projekt Mládež a místní veřejná správa: udržitelné partnerství) a organizace Success v regionu Cahul.

Výstup 1.1: Mobilizace mládeže k účasti v komunálních volbách

Uskutečnil se workshop s názvem Sociální média pro sociální změnu a následná kampaň mířící na problémy mládeže. Proběhl workshop na téma demokracie a lidská práva společně se dvěma veřejnými debatami účastníků workshopu s kandidáty do městských zastupitelstev a s později zvolenými městskými zastupiteli. Před volbami do místního zastupitelstva byla zorganizována flash-mob akce s názvem Na tvém hlasu záleží. Letní škola Buď aktivní – chop se své šance se zaměřila na rozvoj kapacit mládeže, spolupráci s místní samosprávou a úspěšnou realizaci politiky týkající se mládeže. Informační iniciativy Peer to Peer se odehrávaly na 16 školách regionu Cahul a pokrývaly témata jako např. lidská práva, demokracie, participace mládeže.

Výstup 1.2: Účast mládeže v rozhodovacích procesech na místní úrovni                      

Aktivní zapojení mládeže v rámci jejich komunit bylo podpořeno realizací 10 malých grantových projektů. Všechny aktivity realizované v rámci tohoto projektu byly prezentovány na závěrečném summitu.

Výstup 2.1: Mladí lidé jsou obeznámení s demokratickou kulturou a hodnotami Evropské unie

Témata týkající se EU byla předměětem druhé letní školy a Týdne evropských hodnot. Významnou projektovou aktivitou byla studijní návštěva mladých lidí z Moldavska do České republiky. Tématem byla občanská angažovanost.

Podpora MZV: 1 500 000,- Kč

.