Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora rozvoje občanské společnosti ve vybraných regionech Moldavska, 2010

 

Agora CE, 2010

V roce 2010 realizovala Agora CE ve spolupráci s českou partnerskou organizací Člověk v tísni a místním moldavských partnerem IDIS Viitorul další společný projekt zaměřený na podporu transformace moldavské společnosti, který věnoval svou pozornost a úsilí zejména dvěma hlavním cílovým skupinám – mladým lidem ve věku do 18 let a neziskovým organizacím  či občanským iniciativám z vybraných regionů Moldavska.

Základem části projektu soustředěného pod cílem A byla debatní soutěž pro studenty 8 středních škol ve 4 vybraných regionech Moldavska a snaha předat studentům presentační a debatní dovednosti, které jim pomohou v dalším občanském životě a v jejich snaze prosazovat svůj názor a zájmy ve společnosti.

Projektové aktivity ČvT byly zaměřené na zvyšování kapacity malých občanských iniciativ v devíti vybraných okresech Moldavska. Plánované aktivity se podařilo úspěšně realizovat stejně tak, jako dané výstupy a cíle dané části projektu.

V rámci projektu prošlo různými typy školení zaměřenými na občanskou participaci na veřejných záležitostech, práci s médii a projektový management více než 76 účastníků. Na základě grantového řízení otevřeného všem občanským iniciativám bylo vybráno a podpořeno 9 malých projektů místních občanských iniciativ. Všechny podpořené projekty byly s technickou podporou ČvT úspěšně realizovány a zaměřovaly se na místní témata, jako podpora žen, podpora osamělých starých lidí, podpora zdravotně postižených dětí, či obnova a zlepšování školní infrastuktury. Do projektů byla v různé míře zapojena veřejnost a místní úřady.

Seminář pro školitele a místní koordinátory

Seminář pro školitele a místní koordinátory

.