Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zvýšení kapacity podněsterských NGO

 

Člověk v tísni, 2006

Zvýšení kapacity podněsterských NGO
Finanční podpora MZV: 971 370,40 Kč

Cílem projektu bylo zvýšit kapacity podněsterských nevládních organizací prostřednictvím seminářů o psaní projektů, udělením mikrograntů a prostřednictvím studijní cesty do České republiky.

• Realizované aktivity
V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity
- školící seminář v Balti, kterého se zúčastnilo více než 30 osob
- udělení 6 mikrograntů nevládním organizacím a iniciativním skupinám (viz příloha s projekty)
- studijní cesta beneficiářů projektu a koordinátorů do ČR
- studijní a kooordinační cesta moldavských NGO expertů
- evaluační cesta českých expertů po podpořených projektech
- informování o událostech v Podněstří formou měsíčních přehledů událostí
- vypracování zprávy v anglickém jazyce o stavu podněsterského nevládního sektoru
- vydání transformační příručky v ruském jazyce

• Dosažené výsledky
Projekt lze hoddnotit jako velmi úspěšný, kvalita projektů se postupně zvyšovala, vytvořila se kolegiální atmosféra mezi účastníky, kteří si sami domlouvali mezi sebou další spolupráci.

• Přínos projektu k transformačnímu záměru
Projekt naplnil očekávané cíle podle Koncepce transformační spolupráce MZV především v bodě 6.1.A a 6.1.b. První bod, tedy "vzdělávání v oblastech klíčových pro proces společenské transformace" byl naplněn vydáním transformační příručky v ruském jazyce, která bude použita i v dalších projektech i na Ukrajině. Bod druhý, tedy "podpora občanské společnosti, občanského života a vazeb v rámci místních komunit, podpora činnosti nevládních organizací" byl naplněn jak seminářem, tak mikrogranty i studijní cestou do ČR.

• Partneři
Maidan site, Kyiv, Ukraine, www.maidan.org.ua, Oleksander Bogomolov
International Renaissance Foundation, http://www.irf.kiev.ua/ Tatiana Kucharenko
Soros Foundation Moldova, www.soros.md, Ana Coretchi
Increderea Association, www.humanrights.md, Oazu Nantoi,


• Další zdroje spolufinancování
Program East-East Sorosových nadací

.