Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

EU-Russia Civil Society Forum, 2012

 

DEMAS

Výše grantu: 200 000 CZK

Dotace z Ministerstva zahraničních věcí byla zaměřena na podporu činnosti "Fórum EU-ruské občanské společnosti" ("EU-Russia Civil Society Forum", dále "Fórum"), platformy pro spolupráci a koordinaci organizací občanské společnosti z Ruska a Evropské unie založené na konferenci v Praze 28-29 března 2011. V roce 2012 platforma realizovala řadu projektů zaměřených na tři cíle: 1) Konsolidace Fóra, 2) Zintenzivnění výměny informací mezi evropskými a ruskými představiteli třetího sektoru; 3) Posílení institucionálních kapacit zúčastněných nestátních neziskových organizací.

S ohledem na dané cíle se v roce 2012 dospělo k následujícím výsledkům:

1) Vnitřní konsolidaci platformy napomohlo zahajovací setkání v Petrohradě v červnu 2012, kterého se zúčastnili představitelé Řídícího výboru platformy řídícího společně s koordinátory pracovních skupin a zástupci DEMAS. V říjnu 2012 Fórum zorganizovalo již svou třetí Valnou hromadu v Petrohradě, které se zúčastnilo více než 100 účastníků a pozorovatelů, včetně vysoce postavených zástupců EU, Ruska, jako i desítky diplomatů a novinářů. Dalšími významnými událostmi, které přispěly k vnější propagaci platformy, byly první Evropské fórum mládeže "Pilorama Lab“ pořádané v ruském městě Perm a mezinárodní konference FINROSFORUM, která se konala v Helsinkách v prostorách finského parlamentu.

2) V rámci svých komunikačních aktivit, Fórum pravidelně aktualizovalo své webové stránky a Facebook stránku, publikovalo čtvrtletní zpravodaje, a informovalo o novinkách prostřednictvím svého e-mailového účtu. Fórum také reagovalo na zhoršující se situaci nevládních organizací v Rusku prostřednictvím řady prohlášení a zorganizovalo dvě advokační návštěvy v Praze a Bruselu. Platforma dále zahájila projekty na podporu nevládních organizací na zasedání Evropského soudu pro lidská práva, prosazování aktivit proti xenofobii, a posilování ochrany obránců lidských práv.

3) Fórum pravidelně monitorovalo různé aspekty dialogu EU-Rusko, které byly probrány v 2 programových dokumentech a veřejných debatách v Tomsku a Bruselu. Spolu s další mezinárodní platformou „Visa-Free Europe Coalition“, Fórum koordinovalo své úsilí v oblasti zjednodušení a liberalizace vízových procedur. Workshop věnován volebního monitoringu, který se konal 16-17 srpna v Praze a následní programový dokument přispěly k vytvoření Evropské platformy volebních pozorovatelů, která byla založena 12. prosince ve Varšavě dvanácti organizacemi občanské společnosti. Další aktivity zahájené v roce 2012 (Transparentnost policie v zemích EU a Rusku, Ekologické iniciativy, Aktivity podporující místní iniciativy, Video a filmy pro zvyšování povědomí a advokacii) mají přispět k vícerozměrné spolupráci mezi aktéry občanské společnosti z EU a Ruska taktéž v roce 2013.

 

.