Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení kapacit DEMAS, 2011

 

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Projekt byl realizován komplexně a tematicky na základě zvolených kritérií, s jeho implementací nebyly problémy.

Kategorie aktivit byly zastřešeny třemi hlavními činnostmi DEMAS, a sice – posilování kapacit (capacity building), prosazování podpory demokracie a lidských práv (advocacy) a navazování kontaktů (networking):

V oblasti posilování kapacit se uskutečnily tyto aktivity – rozšíření Sekretariátu DEMAS o novou policy officerku / projektovou manažerku, což umožnilo všestranný rozvoj celé organizace. Další aktivitou jsou pravidelná setkávání pracovních skupin DEMAS, v rámci nichž dochází k důležitým výměnám informací, stejně jako diskusi nad společnými projekty. Dále platforma uspořádala školení pro své členy - bezpečnost na internetu a matice logického rámce. Oba tyto semináře zásadním způsobem prohloubily kýžené znalosti v těchto oblastech a vyústí v lepší bezpečnost v komunikaci s nedemokratickými režimy a v koherentnější a kompaktnější používání logframu.  

Kategorie prosazování podpory demokracie a lidských práv byla na aktivity velmi bohatá a docházelo k jejímu naplňování na národní i nadnárodní úrovni. Do této kategorie spadá více subjektů. Mezi aktivitami zaměřenými na veřejnost zorganizovala platforma přednáškový kurz na Univerzitě Karlově v Praze, absolventy hodnocen velmi kladně, dále se prezentovala na NGO Marketu. Asociace dále realizovala schůzky se zákonodárci působícími v klíčových parlamentních výborech. Setkání s členy Parlamentu ČR se uskutečnila ve druhém pololetí a kromě představení práce platformy jim byla nabídnuta odborná expertiza. Někteří poslanci a senátoři již DEMAS s poptávkou konkrétní analýzy kontaktovali. DEMAS dále vypracoval stanoviska k finančním nástrojům vnější pomoci a k budoucnosti transformační spolupráce v těchto finančních nástrojích. V lidskoprávní oblasti se DEMAS zasadil o odmítnutí kandidatury Venezuely do Rady pro lidská práva. Nejvíce aktivit bylo směřováno na úroveň EU a do třetích zemí. Pozvání běloruských lidskoprávních aktivistek, stejně jako představitelek balkánských think-tanků (placeno z projektu National Endowment for Democracy) mělo výrazný advokační a networkovací rozměr.

Všechny aktivity projektu v sobě nesou příslib možných budoucích společných projektů. Řada aktivit má dvojí dimenzi, nekonají se pouze za účelem networkingu, ale často mají i advokační přesah. Ne všechny aktivity byly financované pouze tímto projektem, v rámci diverzifikace zdrojů byly finanční prostředky čerpány z National Endowment for Democracy (NED), Mezinárodního Visegradského fondu a Nadace otevřená společnost.

Některé výstupy projektu se promítnou více v dlouhodobé perspektivě, nicméně projektové aktivity byly beze zbytku naplněny a úspěšně implementovány. Díky tomu bude možné na řadu z nich navázat a v projektu pokračovat.

Výše finanční podpory MZV: 600 000,-Kč

.