Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Posílení kapacit DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, 2010

 

DEMAS

V rámci Programu transformační spolupráce podporuje Ministerstvo zahraničí ČR platformu DEMAS v budování kapacit a posílení vnitřních struktur, ale také v její snaze o zvyšování povědomí a angažovanosti v oblasti podpory lidských práv a demokratizace v ČR i v EU a přivedení klíčových hráčů v oblasti transformační politiky, demokratizace a lidských práv k jednou debatnímu stolu.

Platforma DEMAS vznikla v roce 2008 a sdružila 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Cílem platformy je podpora kapacit členských organizací.

DEMAS dnes staví na již solidních základech významného segmentu českého neziskového sektoru realizujícího tzv. transformační spolupráci, na zkušenostech a know-how v oblasti přechodu k demokracii, ale také na pocitu spoluzodpovědnosti za demokratický vývoj v těch méně šťastných zemích než je Česká republika.

DEMAS se snaží:

  • přispívat k celospolečenskému konsensu o nutnosti podpory demokracie a lidských práv a obhajovat její místo v české a evropské zahraniční politice
  • podporovat demokracii, lidská práva a občanskou společnost, kdekoli jsou v ohrožení
  • pomáhat v zemích, které dosud nemají všeobecně uznávané demokratické uspořádání státní moci, jakož i v zemích, které v současné době procházejí procesem transformace k demokracii
  • usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými organizacemi
  • aktivně spolupracovat s obdobnými zahraničními subjekty, především v zemích Evropské unie
  • zefektivňovat českou transformační spolupráci

DEMAS se rovněž snaží přivést klíčové hráče v oblasti transformační politiky, demokratizace a lidských práv k jednomu debatnímu stolu a umožnit tak výměnu názorů a zkušeností mezi zástupci neziskového sektoru, státní správy a EU.

DEMAS sdružuje následující neziskové organizace: Agora CE, ANO pro Evropu, Asociace, pro mezinárodní otázky, Centrum pro studium demokracie a kultury, Člověk v tísni, Europeum, Forum 2000, Občanské Bělorusko, PASOS, Respekt institut a Transitions Online.

.