Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Civic Pole: Pole: Mapping and Connecting Civil Society Efforts in Egypt, 2013

 

Asociace pro mezinárodní otázky

Výše finanční podpory MZV ČR: 1 400 000,- Kč

Projekt AMO si v roce 2013 kladl za cíl přispět ke vzájemné spolupráci mezi různými zástupci občanské společnosti skrz školení žurnalistů, šířením informací o práci redakčního týmu a o občanských projektech i individuálních aktivistech v Egyptě. Záměrem bylo propojit žurnalisty, aktivisty, nevládní organizace a výzkumné instituce při společných debatách o různých společensky relevantních tématech. AMO si vzala za cíl monitorovat, debatovat a rozšiřovat povědomí o vývoji v jednotlivých regionech Egypta prostřednictvím novinářských článků a o celkovém stavu tranzice v zemi z pohledu výzkumníků. Projekt byl podpořen webovou stránkou www.civicpole.net, která kromě pravidelných článků a čtyř výzkumných zpráv poskytla také studijní materiály pro mladé žurnalisty a důležitou platformu pro trénování žurnalistických dovedností.

Obecným cílem projektu bylo podpořit rozvoj občanské společnosti. AMO pro redakční tým (11 dopisovatelů, 2 editorky a několik školitelů) zrealizovala 6 školení žurnalistiky na pokročilé úrovni. Žurnalisté působí v různých městech Egypta od Alexandrie, Mansoury, přes Gizu, Fayoum až po Assiut, Sohag a Qenu. Na závěr každého školení se uskutečnily redakční schůzky, na kterých se diskutovalo o konkrétních článcích na zadaná témata z oblasti rozvoje infrastruktury, působnosti úřadů, občanských iniciativ, výzkumných aktivit, stavu vývoje v jednotlivých regionech prostřednictvím interview apod. Schůzky se konaly v měsících leden, únor, duben, červen, říjen a listopad 2013. Připravené články byly publikovány na webové stránce. Mnohé z nich dvoujazyčně v arabštině a angličtině.

Na závěr posledního školení a také projektu se v Káhiře uskutečnila veřejná debata o reformních tématech v zemi, které se zúčastnili výzkumníci, žurnalisté a zástupci občanské společnosti. Akce proběhla 20. listopadu v prostorech Andalus Institute. V ČR AMO informovala o průběhu projektu a nových poznatcích na veřejné debatě Media projects in authoritarian and transition countries, která se uskutečnila v Praze 25. listopadu 2013 ve spolupráci s MZV ČR. Na debatě své zkušenosti z terénní práce představili také zástupci dalších nevládních organizací. AMO dále uspořádala veřejnou debatu o obecném stavu tranzice v Egyptě What happened to Egypt's transition?.

.