Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora Libye a Egypta na cestě k demokracii, 2011

 

Člověk v tísni

Období: Září – prosinec 2011

Finanční podpora od MZV: 880.000 Kč

Cíl projektu: Dlouhodobým záměrem tohoto projektu bylo posilovat kapacity občanské společnosti skrze školení a vzdělávání, a tedy i její schopnosti podílet se na demokratické transformaci v zemi. Dalším pilířem práce bylo sdílení transformačních zkušeností střední a východní Evropy.

Specifické cíle tohoto projektu byly

  1. Informovat o procesech politické transformace z české zkušenosti, stimulovat veřejnou debatu s ní spojenou, a poskytnout minimální materiální podporu vznikajícím občanským iniciativám  v Libyi
  2.  Vzdělávat v oblasti lidských práv, inkluzívní společnosti, demokracie, a občanského aktivismu a posilovat kapacity občanského sektoru v regionu Horního Egypta

Během realizace projektu v roce 2011 se mimo jiné podařilo:

 

Egypt

·        Vyškoleno cca. 45 členů občanské společnosti, komunitních lídrů, aktivních učitelů z Horního Egypta o tématech inkluzívního vzdělání, metodách výuky o lidských právech a mechanismech občanského aktivismu

·        Účastníci byli informováni o roli občanské společnosti na české transformaci a spolu s českými školiteli hledali paralely a společná témata, konkrétně v oblasti rozvoje občanské společnosti a reformy vzdělání

·        Navázání spolupráce s komunitami v pěti guvernorátech Horního Egypta: Sohag, Al Minya, Luxor, Qena, Asuán

·        Překlad metodické příručky o výuce lidských práv do arabštiny

 

Libye

·        Navzdory připraveným aktivitám, nebyly cesty do Libye realizovány, část dotace určena na tento projekt byla řádně navrácena před koncem roku  

 

 

.