Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora občanské společnosti při přechodu k demokracii v Egyptě, 2011

 

Asociace pro mezinárodní otázky, AMO

Asociace pro mezinárodní otázky zorganizovala v rámci programu Transformační spolupráce 2010 sérií seminářů o české transformační zkušenosti v Káhiře a severní Mahalle. Cílem seminářů bylo obeznámit egyptské publikum s reáliemi transformace ve střední Evropě obecně a v ČR konkrétně. Cílovou skupinou byli mladí občanští aktivisté, členové různých občanských sdružení, žurnalisté a členové politických stran.

V rámci přípravné fáze (květen-červenec) AMO naplnilo část svého prvního cíle, kterým bylo vstoupit do kontaktu s aktéry změn a získat přímé informace o procesu transformace. V květnu AMO navázalo kontakt s partnerskou organizací Tahrir Lounge, v červenci získalo pro projekt další partnerskou organizaci Egyptian Democratic Academy (EDA) a navázalo úzký pracovní kontakt s českou ambasádou v Káhiře. Na základě diskusí s partnerskými organizacemi AMO připravilo první ze svých výstupů, kterým byly podkladové materiály pro účastníky semináře informující o české transformační zkušenosti, obsahu přednášek jednotlivých expertů apod. Zároveň AMO kontaktovalo tým českých expertů, se kterými diskutovalo obsah seminářů s ohledem na jejich co nejužší tématické zaměření.

V rámci realizační fáze (červenec) AMO sledovalo tři konkrétní cíle: a) předat českou transformační zkušenost v konkrétním oboru formou seminářů; b) vyvolat diskusi o relevanci evropské zkušenosti a specifikách egyptského přechodu; c) Definovat konkrétní pole působnosti pro dlouhodobou podporu.

Ve dnech 26. – 27. července AMO zorganizovalo dvoudenní seminář s názvem Lessons Learned: Democratic Transformation Experience of the Czech Republic o politických, mediálních a občansko-společenských strategiích transformace ve třech různých panelech. Seminářů, které se konaly na půdě českého ZÚ v Káhiře, se zúčastnila řada lidí z různých organizací. Prví části bloků probíhaly formou přednášek, v druhé se AMO v rámci plodných diskuzí podařilo získat přehled o hlavních oblastech zájmu egyptské společnosti v prvotních fázích transformace.

Dne 28. července AMO zorganizovalo seminář ve městě Mahalla s počtem 40 účastníků. Téma semináře se soustředila na všechny tři oblasti transformačních strategií. Seminář byl výsledkem spolupráce AMO a EDA, místem konání se stala pobočka EDA v Mahalle. Seminář proběhl formou diskuze s místními obyvateli, členy různých organizací a politických stran v trvání 4 hodin a přinesl celou řadu zajímavých podnětů a poznatků na obou stranách.

Dalším z výstupů bylo vydání studie o prvních fázích egyptské transformace, která byla publikovaná na webových stránkách AMO pod titulemArabské jaro: Půl roku od egyptské revoluce.

Tyto semináře vytvořily pro AMO základnu kontaktů, které byly využívány dále k přípravě budoucích aktivit AMO v Egyptě. Díky různorodosti organizací a účastníků seminářů získalo AMO lepší přehled o zásadních otázkách, kterým v této transformační době egyptská společnost čelí. Konzultace a diskuze také s partnerskými organizacemi sloužily k detailnějšímu rozpracování příštích možných projektů v Egyptě.

Komplexní evaluace projektu proběhla dne 15. září v institutu CERGE, kterého se zúčastnily české nevládní subjekty, zástupci transformačního odboru MZV, novináři a veřejnost. Tato veřejná debata se zabývala závěry jednotlivých českých NGO z působení v Egyptě. Zástupci AMO, Europeum a Člověka v tísní se podělili o své zkušenosti z  působení v cílové oblasti. Veřejná debata se také zaměřila na shrnutí doporučení pro MZV a jiné české NGO pro jejich budoucí aktivity v Egyptě.

Výše finanční podpory MZV:  319 725,- Kč

.