Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Předávání transformačních zkušeností v Egyptě (Tunisku), 2011

 

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Výše dotace: 76.425,-Kč

Záměrem projektu bylo uspořádat expertní jednodenní intenzivní setkání, které by reagovalo na revoluce v arabském světě a s nimi spojené volání po změnách tamních režimů. Expertní seminář nesoucí název How Can Central European Civil Society Assist the Egyptian Transition? se uskutečnil 6. června 2011 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci a sestával se ze tří částí:

Tématem první části bylo zjištění současné situace v Egyptě z hlediska občanské společnosti a především potřeb třetího sektoru. V této části představili egyptští účastníci své vnímání nastalé situace, stejně jako své představy o charakteru a rozsahu pomoci. Další částí bylo zmapování zkušeností zemí Visegradu, a to nejen v oblasti regionu MENA, ale i jejich celkové zkušenosti s asistencí s přechodem k demokracii, a z toho plynoucí nabídky pomoci s transformací. V rámci druhého panelu byl rovněž zmapován přístup NNO se sídlem v Bruselu. Poslední část se věnovala konkretizaci představ, postojů a možností jak egyptským demokratizačním snahám napomoci. Třetí blok byl hodně interaktivní a rozproudil zajímavou a plodnou diskusi, která po skončení oficiální části pokračovala v užším kruhu pracovní večeří.

Na průběh semináře zaznívaly ze stran účastníků pozitivní ohlasy, které byly doprovázeny výzvami ke spolupráci. Výsledkem tedy bylo úspěšné navázání komunikace a kontaktů s egyptským nevládním sektorem, jakož i s NNO ze zemí Visegradu, které se věnují problematice demokratizace a které se orientují (nebo to mají v plánu) na region MENA.

Oficiálním výstupem je briefing note v anglickém jazyce shrnující závěry a doporučení z expertního setkání zpracovaný Sabinou Dvořákovou. Tato stať byla distribuována nejen mezi úzký okruh účastníků, ale i do evropské sítě NNO – HRDN a její pracovní skupiny ad hoc on MENA, stejně jako i dalším relevantním a vysoce zainteresovaným subjektům (relevantní odbory MZV ČR, EEAS – desk officer pro Sýrii a Egypt, ZÚ Káhira).  

.