Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Školení školitelů. Zvyšování povědomí o demokracii, 2011

 

Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Asociace pro mezinárodní otázky zorganizovala v rámci programu Transformační spolupráce 2011 sérií školení školitelů o české transformační zkušenosti. Projekt se zaměřoval na zvyšování povědomí o demokracii. AMO si dávalo za cíl proškolit egyptské školitelé zapojené do občanských iniciativ. Cílem projektu bylo předat transformační zkušenost ČR a jiných států východní Evropy, poskytnout teoretické zkušenosti z transformačních procesů v ČR a pokusit se aplikovat lessons learned na egyptské poměry. AMO zorganizovalo sérii seminářů v osmi středně velkých městech Delty Nilu, proškolilo 210 školitelů a občanských aktivistů zapojených do místních informačních a vzdělávacích kampaní.

V září a říjnu realizátorky obnovily kontakty s partnerskými organizacemi v Egyptě a připravily podklady potřebné k realizaci seminářů. Zároveň kontaktovaly tým českých expertů, se kterým diskutovaly obsah seminářů s ohledem na konkrétní expertízu jednotlivých přednášejících. Na začátku listopadu navázaly úzké kontakty s nevládními organizacemi v konkrétních městech a připravily logistické zabezpečení seminářů.

Od 13. listopadu do 13. prosince realizovaly společně s českými experty série seminářů. Tato školení proběhla v Ismailíji, Port Saídě, Damanhúru, Mansúře, Mahalle, Kafr Zajátu, Alexandrii a Asuáně. Školení se zaměřovala na předání české transformační zkušenosti – historické pozadí, konkrétní oblasti reforem v ČR, vyrovnávání se s minulostí, lessons learned. V druhé části se diskutovalo o obecných konceptech demokracie – pluralismus, roli opozice, volbách, problémech demokracie. V závěru probíhala diskuse s účastníky o reáliích egyptské transformace, komparaci obou zkušeností, relevanci českých reforem pro Egypt.

Školení vytvořila pro AMO geograficky i kvalitativně širokou základnu kontaktů potřebnou pro realizaci navazujících projektů. Realizátorky získaly širší rozhled o potřebách egyptské občanské společnosti a postupech transformace v Egyptě. Precizní výběr školitelů, kteří se již dlouhodobě zabývali vzděláváním veřejnosti a přispívali k zvyšování demokratického a politického povědomí místních obyvatel, byl nevyhnutný předpoklad pro udržitelnost výstupů tohoto projektu.

Poznatky a zkušenosti z projektu shrnula Zora Hesová v AMO Briefing paper Sdílení postkomunistického transformačního know-how: zkušenosti ze severní Afriky, který je dostupný na webových stránkách AMO.

Výše finanční podpory MZV:  780 000,- Kč

.