Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora profesionálních kapacit tuniských novinářů, 2011

 

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.

Výše finanční podpory MZV: 300 000 Kč

Období realizace: říjen a listopad 2011

Cílem projektu byla podpora demokratické transformace v Tunisku skrze podporu demokratické transformace tuniských médií. Výstupem projektu byl dvoudenní intenzivní seminář v hlavním městě Tuniska, který tuniským žurnalistům přiblížil transformaci české mediální scény po Sametové revoluci a roli českých médií v současné demokratické společnosti. Kromě prvních transformačních kroků v Československu v oblasti médií po Sametové revoluci patřily mezi hlavní témata semináře: regulace a seberegulace médií, politická a finanční nezávislost médií, role a modely veřejnoprávních médií a společenská role médií.

Seminář byl spoluorganizován tuniským partnerem l'Instance Nationale pour la Réforme de l'Information et de la Communication (INRIC) dne 3. a 4. listopadu. Za českou stranu se ho zúčastnil projektový manažer Glopolisu Šádí Shanaáh a čtyři pozvaní čeští mediální experti: Ivo Mathé (bývalý ředitel České televize), Jiří Majstr (současný ředitel ČTK), Miloš Čermák (bývalý redaktor časopisu Reflex a odborník na nová média) a Tomáš Trampota (ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK). Dále se semináře zúčastnil velvyslanec ČR v Tunisku pan Alexander Slabý a jeho zástupkyně paní Jana Zelingerová. Za tuniskou stranu se semináře zúčastnilo více než třicet vybraných zástupců tuniských médií, syndikátu a členů expertních komisí pro reformu mediálního sektoru.

Zhruba polovina z celkových osmi hodin semináře byla věnována diskusi. Následuje výčet nejdiskutovanějších otázek: Jakým způsobem byla česká média očištěna od kolaborantů s autoritářským režimem? Kdo a jakým mandátem/legitimitou rozhodoval o prvních reformních krocích? Jednalo se o reformy přijaté legitimně zvoleným parlamentem nebo o kroky vně existující zákon dodatečně kodifikované/akceptované? Jak reagovala česká společnost na vstup zahraničního kapitálu na mediální trh – do jaké míry je to hrozba pro svobodu médií? Jakým způsobem regulovat zadávání státní reklamy? Jaký by měl být profil dobrého žurnalisty – licencovaný nebo otevřený systém? Jak vrátit médiím důvěru po revoluci? Kdo nominuje ředitele státní televize/rozhlasu? Jak má vypadat ideální forma státních médií – veřejnoprávní status? Jak zvýšit finanční a politickou nezávislost médií? Jakým způsoben nejúčinněji vzdělávat žurnalisty a mediální gramotnost veřejnosti?

.