Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropa našima očima, 2011

 

Partners Czech

Vzdělávací projekt Evropa našima očima byl realizován v Srbsku poprvé v roce 2011, bude pokračovat i v roce 2012. Na koordinaci se podílely dvě partnerské organizace - česká Partners Czech a srbská Civic Initiatives.

Cílem projektu bylo vytvořit ucelené metodické materiály k vedení strukturovaných diskusí (tzv. deliberací) o aktuálních celospolečenských tématech, proškolit středoškolské učitele v jejich používání a na základě diskusí realizovaných ve školách podnítit v mladých Srbech aktivní občanství a motivovat je k aktivnímu zapojení se do věci veřejných, například formou organizování osvětových akcí pro ostatní studenty, veřejnost.

Do projektu se zapojilo 25 středoškolských učitelů ze 17 srbských středních škol ze třech měst (Bělehradu, Noviho Sadu a Užice). Tito učitelé se zúčastnili třech školení, během nichž si dokonale osvojili principy vedení deliberace a dozvěděli se mnoho podstatných informací od přítomných odborníků.

Strukturovaná diskuse (deliberace) je specifická metoda vedení diskuse, která obsahuje 10 kroků a její podstatou je to, že diskutující jsou náhodně rozděleni do dvou názorově odlišných skupin (osobní názor v tomto rozdělení nehraje žádnou roli), hledají v předloženém textu argumenty pro či proti otázce (dle toho, jaké stanovisko má za úkol jejich skupina zastávat). Obě skupinky následně postupně prezentují své argumenty, vzájemně si naslouchají a utvrzují se, že rozumí argumentům protistrany. Na základě takto podrobného rozebrání tématu z různých úhlů pohledu každý učiní odpovědné rozhodnutí, zda s danou otázkou souhlasí či ne. Touto metodou se studenti jednak dozvědí důležitá fakta ke kontroverzním tématům, uvědomí si a pochopí argumenty pro a proti otázce a utvářejí si svá osobní stanoviska až na základě zralé úvahy.

V roce 2011 byla vybrána, metodicky zpracována a následně ve školách diskutována tato tři témata (tři otázky):

  • Mělo by Srbsko vstoupit do EU?
  • Měly by mít školy možnost postihovat kyberšikanu odehrávající se mimo školní prostředí?
  • Měla by naše republika zakázat extremistické politické strany a ultra-pravicové
    organizace?

Deliberací o těchto tématech se účastnilo více než 500 srbských studentů a z jejich reflexí je patrné, že si metodu deliberace velice cení a že chápou její přednosti. Zároveň se prokázalo, že témata byla opravdu kontroverzní.

A jaké jsou reflexe učitelů a studentů po skončení deliberací ve školách?
- „Po skončení deliberace se mě jedna studentka zeptala, zda bychom mohli mít více takovýchto hodin."
- „Studenti chtěli diskutovat i po zvonění, pokračovali jsme proto v diskusi i přes přestávku a v další hodině."
- „Nejvíce pro mě znamená, že většina studentů vzala text k deliberaci domů, aby si jej přečetli i jejich rodiče."
- „Během vedení druhé deliberace jsem byla mile překvapena tím, že studenti si velicedobře zapamatovali postup vedení deliberace, sami dodržovali její jednotlivé kroky. Během diskuse bylo patrné, že téma berou velice vážně, byli pozorní v průběhu celé diskuse a po jejím skončení říkali, že tento postup vedení diskusí i tato témata by měla
být zařazena i do dalších vyučovaných předmětů."

.