Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora rozvoje a životaschopnosti srbských neziskových organizací

 

Nadace VIA, 2009

Období realizace: od 1. května 2008 do 31. prosince 2009

Podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v Programu transformační spolupráce ČR

Celková výše poskytnutých finančních prostředků: 2 922 304 Kč

Projekt „Podpora rozvoje a životaschopnosti srbských neziskových organizací“, realizovaný Nadací VIA a srbskou nadací Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) v období od května 2008 do prosince 2009, navázal na naše společné předchozí aktivity v Srbsku na poli zviditelnění společenské odpovědnosti firem a posilování kapacity srbských neziskových organizací.

Projekt si určil 3 hlavní cíle:

1)    posilování kapacity a rozvoje srbských NNO,

2)    propagace a kultivace dárcovství u velkých firem působících na národní úrovni a malých a středních firem v menších městech,

3)    vytváření příležitostí pro setkávání mezi zástupci neziskového, soukromého a veřejného sektoru.

Srbské neziskové organizace jsou si stále více vědomy své závislosti na několika málo (většinou mezinárodních) dárcích, ale často nevědí, jak se z této závislosti vymanit. Tuší, že východiskem je partnerství s podnikatelským sektorem nebo zisk dostatečného množství individuálních dárců. Díky důležité prvotní motivaci pobídkovým grantem a zároveň osvojením základních fundraisingových dovedností skrze seminář o základech fundraisingu, který jsme společně s BCIF uspořádali v roce 2008 Bělehradě, deset organizací získalo základní znalosti o tom, jak získávat peníze od firem a jednotlivců ve své komunitě. Šesti organizacím se v průběhu 12 měsíců podařilo získat naplánovanou částku a dosáhnout na pobídkové granty, kdy BCIF znásobil získanou částku v poměru 1:1 až do výše 3 000 €. Získané prostředky vložily organizace do projektů, které realizovaly v místě svého působení.

Poté, co jsme začali pracovat s regionálními srbskými neziskovými organizacemi, které jsme motivovali k získávání peněz v jejich bezprostředním okolí, jsme zjistili, že není možné, aby se naše aktivity spojené s prosazováním konceptu společenské odpovědnosti firem soustředily pouze na velké anebo nadnárodní firmy a na hlavní město Bělehrad. V tomto projektu jsme se zaměřili také na malé a střední podniky a firmy sídlící mimo Bělehrad. Výsledkem byla série pěti setkání ve městech Novi Sad, Pirot, Paracin, Leskovac a Gornji Milanova, nazvaná „CSRbsko 2009 – Podpora společenské odpovědnosti firem“, která si dala za úkol nejen přenést téma společenské odpovědnosti do regionů, ale také propojit nejdůležitější stakeholdery (firmy, místní správu a neziskové organizace) a představit koncept komunitních nadací.

.