Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací

 

Nadace VIA, 2010

Výše finanční podpory MZV: 1 750 000 Kč

Z dvouletého projektu „Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací“ realizovala NadaceVIA na české straně a partnerská nadace Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) v Srbsku od ledna do prosince 2010 první etapu. Projekt jsme plánovali společně podle potřeb srbské občanské společnosti a navázal na naši dlouhodobou spolupráci.

Cíle projektu:

1. Vytvoření a pilotní ověření komplexního rozvojového programu pro srbské NNO,

    zaměřeného na strategické plánování programů a fundraisingu;

2. vytvoření základny konzultantů fundraisingu, kteří budou následně k dispozici všem

    srbským NNO;

3. rozšíření dostupného know-how prostřednictvím překladu a vydání publikace o

    základech fundraisingu, kterou připravíme s přihlédnutím k potřebám srbských NNO.

Rozvojový program pomáhá organizacím ujasnit jejich programové směřování a priority rozvoje, učí je vytvářet a následně v praxi využívat strategické plány a kontinuálně rozvíjet zásadní programy či vytvářet nové shodující se s jejich posláním. Zároveň organizace tvoří dlouhodobou fundraisingovou strategii zaměřenou na přechod od mezinárodních institucionálních dárců k místním finančním zdrojům (firmy, jednotlivci). Program tak pro ně představuje první krok na cestě k dlouhodobé udržitelnosti a budoucí finanční nezávislosti.

Současně se zaměřujeme i na to, abychom potřebné informace a know-how zpřístupnili i dalším organizacím, podpořili vzájemné kontakty a sdílení zkušeností mezi organizacemi i jednotlivci a přispěli tak k jejich profesnímu i osobnímu růstu. 

Projektu se účastní 15 srbských neziskových organizací vybraných srbským partnerem BCIF z portfolia jeho příjemců grantů. Mezi 15 účastníky jsou zastoupeny organizace z celého Srbska věnující se různým tématům od práce s mládeží přes ochranu životního prostředí až po lidskoprávní a watchdogové organizace.  Program pro srbské NNO byl doplněn také o vzdělávání 3 konzultantů rozvoje NNO a fundraisingu, kteří byli taktéž vybráni BCIF mezi zkušenými manažery NNO.

V rámci projektu se v průběhu roku 2010 konaly v Bělehradě 3 dvou až třídenní semináře zaměřené na strategické plánování, projektové a finanční řízení a fundraising, které byly vedené srbskými lektory a zaměstnanci Nadace VIA a BCIF. Kromě nich se na jaře konal také třídenní trénink konzultantů. Mezi jednotlivými semináři organizace pracovaly s podporou konzultantů a zaměstnanců BCIF na „domácích úkolech“, výsledkem první fáze projektu jsou strategické plány, které organizace odevzdaly v listopadu 2010 a z nich vycházející fundraisingové plány na rok 2011 s přesně určenými cíli, jejichž náplni se budou organizace věnovat ve druhé etapě projektu. Stále je v přípravě překlad publikace o fundraisingu, vyřízení autorských práv a svolení k publikaci trvá déle, než jsme předpokládali.  

Projekt vyvolal velký ohlas na několika úrovních. Pro BCIF je to první komplexní rozvojový program, který nabízí srbským NNO, a po zkušenosti s pilotním ročníkem je rozhodnutý v projektech tohoto typu pokračovat. Mezi organizacemi byl o projekt velký zájem a ke své účasti přistupují velice zodpovědně, o čemž svědčí vždy téměř plně obsazené semináře a velká kapacita, kterou věnovaly přípravě strategických a fundraisingových plánů.

.