Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací 2011

 

Nadace Via, 2011

Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací

Realizátor: Nadace VIA

Výše finanční podpory MZV: 1 750 000 Kč

Od ledna 2010 do prosince 2011 realizovala NadaceVIA na české straně a partnerská nadace Balkan Community Initiatives Fund (BCIF) v Srbsku projekt „Podpora strategického plánování a finanční udržitelnosti srbských neziskových organizací“. Projekt jsme plánovali společně podle potřeb srbské občanské společnosti a navázal na naši dlouhodobou spolupráci.

Cíle projektu:

1. Vytvoření a pilotní ověření komplexního rozvojového programu pro srbské NNO, zaměřeného na strategické plánování programů a fundraisingu;

2. vytvoření základny konzultantů fundraisingu, kteří budou následně k dispozici všem srbským NNO;

3. rozšíření dostupného know-how prostřednictvím překladu a vydání publikace o základech fundraisingu, kterou připravíme s přihlédnutím k potřebám srbských NNO.

Rozvojový program pomohl organizacím ujasnit jejich programové směřování a priority rozvoje, učil je vytvářet a následně v praxi využívat strategické plány a kontinuálně rozvíjet zásadní programy či vytvářet nové, shodující se s jejich posláním. Zároveň organizace vytvořily dlouhodobou fundraisingovou strategii zaměřenou na přechod od mezinárodních institucionálních dárců k místním finančním zdrojům (firmy, jednotlivci). Program tak pro ně představoval první krok na cestě k dlouhodobé udržitelnosti a budoucí finanční nezávislosti.

Současně jsme se zaměřili i na to, abychom klíčové informace a know-how zpřístupnili i dalším organizacím, podpořili vzájemné kontakty a sdílení zkušeností mezi organizacemi i jednotlivci a přispěli tak k jejich profesnímu i osobnímu růstu. 

Projektu se zúčastnilo 15 srbských neziskových organizací vybraných srbským partnerem BCIF z portfolia jeho příjemců grantů. Mezi 15 účastníky byly zastoupeny organizace z celého Srbska věnující se různým tématům, od práce s mládeží přes ochranu životního prostředí až po lidskoprávní a watchdogové organizace.  Program pro srbské NNO byl doplněn také o vzdělávání 3 konzultantů rozvoje NNO a fundraisingu, kteří byli vybráni BCIF mezi zkušenými manažery NNO.

V průběhu roku 2010 se v Bělehradě konaly 3 dvou až třídenní semináře zaměřené na strategické plánování, projektové a finanční řízení a fundraising, které byly vedené srbskými lektory, zaměstnanci Nadace VIA a BCIF. Kromě nich se na jaře konal také třídenní trénink konzultantů. Mezi jednotlivými semináři organizace pracovaly s podporou konzultantů a zaměstnanců BCIF na „domácích úkolech“. Výsledkem první fáze projektu byly strategické plány, které organizace odevzdaly v listopadu 2010 a z nich vycházející fundraisingové plány na rok 2011. V následujícím roce se organizace úspěšně věnovaly naplňování cílů, které si ve svých plánech vytyčily – v průměru každá získala od soukromých dárců kolem 3000 EUR. V roce 2011 byl dále vydán srbský překlad jedné ze světově nejpoužívanějších publikací o fundraisingu.

Projekt vyvolal velký ohlas na několika úrovních. Pro BCIF to byl první komplexní rozvojový program nabídnutý srbským NNO, a po zkušenosti s pilotním ročníkem je organizace rozhodnutá v projektech tohoto typu pokračovat. Mezi organizacemi byl o projekt velký zájem a ke své účasti přistupovali velice zodpovědně, o čemž svědčí vždy téměř plně obsazené semináře a velká kapacita, kterou věnovaly přípravě strategických a fundraisingových plánů.

.